Naděje dožití, neboli také střední délka života při narození, vyjadřuje počet let, kterých se průměrně dožije novorozenec za předpokladu zachování úmrtnostní situace z období jejího výpočtu. Podle údajů Českého statistického úřadu u mužů naděje dožití při narození v okresech našeho kraje vzrostla od roku 2001 do roku 2018 od 2,9 roku na Bruntálsku až na 4,2 roku na Novojičínsku.

„Naděje dožití mužů při narození počítaná pro období 2014 až 2018 se pohybuje od 73,5 let (Karvinsko) po 75,2 let (okresy Nový Jičín a Frýdek-Místek). Naděje dožití žen je delší než u mužů, ale rozdíl se snižuje. Zatímco v letech 2001 až 2005 činil tento rozdíl 7,6 roku, pro období 2014 až 2018 se pohybuje podle okresů od 6,5 do 6,9 let,“ informovala ve své zprávě Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje v Ostravě.

V krajském městě se od počátku tisíciletí prodloužila střední délka života u mužů ze 70,9 až na 74 let. U žen v okrese Ostrava vzrostla střední délka života ze 78,1 roku až na 80,5 roku.

„Na zvyšování průměrné délky života se podílí více faktorů. Přispívají k němu i výrazné pokroky v medicíně, v České republice i vynikající dostupnost lékařské péče pro všechny, kteří ji potřebují. Došlo ke zlepšení kvality ovzduší, zlepšila se bezpečnost práce. Obecně se dá říci, že přibývá lidí, kteří se snaží dodržovat zásady zdravého životního stylu. K tomu určitě patří správné stravování, aktivní život a zvýšená pohybová aktivita i ve vyšším věku. Pacienti mají povědomí o škodlivosti kouření či nadměrného požívání alkoholu," uvedla praktická lékařka ze Slezské Ostravy Darina Muroňová.

Jak dodala, i mezi pacienty-seniory, o které se stará, v posledních letech sleduje nárůst počtu těch, kteří žijí aktivně i v důchodu.