V současnosti už sídlí v budově na Prokešově náměstí 634/5 v Ostravě.

„E-maily i telefony zůstávají v platnosti beze změny. V provozu jsme klasicky také i v průběhu zbývajícího období prázdnin,“ informovala Lucie Skříšovská, vedoucí krajského ambulantního střediska Tyfloservisu v Ostravě.

Tyfloservis zajišťuje prostřednictvím sítě krajských středisek terénní a ambulantní sociální rehabilitace nevidomých a slabozrakých po celém území České republiky. Například nabízí podporu, informace a nácvik dovedností lidem, kteří přes vážné zrakové potíže hledají cestu k co možná nejsamostatnějšímu životu.