Muzeum městyse Suchdolu nad Odrou bylo založeno v roce 1997 a stalo se členem Asociace muzeí a galerií ČR. Jde o malou a velmi čilou regionální instituci založenou na dobrovolnickém základě. Akce takového rozsahu jsou možné výhradně v místech, kde mají obyvatelé k obci i širšímu okolí citový vztah. O vznik muzea se zasloužil především Klub přátel Suchdolu nad Odrou (KPS).

Regionální muzeum

Část muzea je věnována regionální historii, je zde také expozice historie westernového ježdění, ale hlavně stálá vojenská expozice. Z Klubu přátel Suchdolu se totiž oddělila vojenská sekce, která od roku 2000 buduje v bývalém krytu CO, jehož prostory jsou ve sklepení muzea, a v nové přístavbě muzea stálou vojenskou expozici sdružující exponáty z první i druhé světové války. Nicméně hlavní oblastí zájmu této skupiny nadšenců je badatelská činnost týkající se událostí druhé světové války na území regionu. Zvláště se pak zaměřují na největší leteckou bitvu na území naší republiky, ke které došlo 17. prosince 1944, kdy spojenecká letadla mířila bombardovat rafinerie v Horním Slezsku. V ten den startovalo z italských letišť 527 těžkých amerických bombardérů létajících pevností B-17 a B-24 Liberator, které doprovázely tři stovky stíhaček P-38 Lightning a P-51 Mustang. Do cesty se jim postavilo sto německých stíhacích letounů Messerschmitt Bf 109 a Focke-Wulf 190.

V letecké bitvě, která se zčásti odehrávala nad Novojičínskem, bylo sestřeleno 51 německých a 27 amerických letadel. Mimo tuto velkou leteckou bitvu byla Severní Morava a Slezsko dějištěm mnoha dalších leteckých soubojů a operací, které v závěru války byly především v režii sovětského letectva.

Muzeum v Suchdolu nad Odrou má ve svých sbírkách motor německé stíhačky Messerschmitt 109, jejííž trosky byly vykopány u obce Hynčice na Novojičínsku.

Největší letecká bitva

Nyní tedy přichází na řadu pátrání leteckých badatelů. Členům KPS se s pomocí pamětníků podařilo například po několikaletém úsilí najít místo dopadu Messerschmittu Bf 109, který byl sestřelen právě 17. prosince 1944, tedy v den, kterému se dodnes přezdívá „krvavá neděle".

Trpělivou prací bylo zjištěno, že ho pilotoval Harry Weinert ze síhací eskadry JG 300 „Wilde Sau". Pilot se zachránil na padáku.

Zbytky jeho stroje byly ze země vykopány. Předtím byly objeveny a vyproštěny ze země další stroje sestřelené o „krvavé nedělí" v Mankovicích, Hynčicích, Libhošti, Polouvsí a Odrách-Skřivánčí. Dobrodružné bylo pátrání po motoru bombardéru B-24 Liberator, který byl sestřelen a dopadl nedaleko obce Palačov.

Jeden z motorů byl objeven teprve v roce 1994 v jedné dílně motorkářského fanouška v Novém Jičíně, odkud byl získán pro suchdolské letecké muzeum. Všechny nálezy jsou pečlivě očištěny, zakonzervovány, zdokumentovány a vystaveny veřejnosti v letecké expozici muzea.

Badatelská činnost

Tento výčet ale neznamená, že by členy KPS nezajímaly další letecké souboje nad severovýchodní Moravou a Slezskem. Také díky zájemcům o vojenskou historii z Opavska byl nalezen zřícený sovětský bombardér Petljakov Pe-2, který dopadl poblíž Albertovce u Kobeřic. Po pracném hledání byly 14. října 2012 vykopány první sondy. Jedná se o sovětský stroj sestřelený Němci na jaře 1945. Po jeho identitě a osudech osádky se dosud pátrá v ruských archivech. Dne 5. května 1945 startovaly sovětské bitevníky Il-2 a Il-10 z letiště v polských Gieraltovicích. Nedaleko Suchdolu n. O. byl zasažen německým Flakem Šturmovik velitele roje N. J. Motorina a zadního střelce V. A. Gukosjana. Letoun se pak asi po deseti kilometrech zřítil u obce Bělotín. Tam ho letečtí badatelé objevili v roce 2009. Trosky legendárního bitevníku jsou opět k vidění v muzeu. Přitom nejde jen o pouhé sbírání trosek letadel, ale především o dokumentování historie regionu a osudů konkrétních lidí. Významná je spolupráce s tuzemskými i zahraničními leteckými badateli a historiky a širší činnost, jako je třeba zaznamenávání vzpomínek válečných veteránů a pamětníků těchto událostí, pátrání po žijících příbuzných, hledání v kronikách, dokumentech a dobových zápiscích. V neposlední řadě jsou ostatky nalezených letců konečně po mnoha letech od konce války pietně pochovány. Muzeum v Suchdole nad Odrou je jedinou institucí v kraji, která se touto leteckou historií systematicky zabývá.