Prof. MUDr. Anton Pelikán, DrSc. je k dispozici pacientům v bruntálské nemocnici.Zdroj: Podhorská nemocnice BruntálPředstavme si profesora MUDr. Antona Pelikána, DrSc.

Sydney, Hong Kong, Bombaj, Panama City, Ženeva, Londýn, New York, Washington. To je jen malý výčet měst, kde Anton Pelikán působil. Od letošního roku jeho cenných zkušeností využívají zdravotníci i pacienti Podhorské nemocnice.

„Mé zaměření je na všeobecnou chirurgii a také na onkochirurgii, především zažívacího traktu. Z toho také rezultuje náš záměr rozšířit chirurgické oddělení o poradnu s onkochirurgickým zaměřením,“ upřesňuje Anton Pelikán.

ROZŠÍŘENÍ SPEKTRA CHIRURGIE A PORADNA 

„Vytvoření takové ambulance ve smyslu poradenství, diagnostiky a dispenzarizace pokládáme za důležité. Chirurgické oddělení pod vedením pana primáře Pešáka má velký potenciál k rozšíření spektra chirurgických výkonů, přičemž celý kolektiv oddělení a ambulance je vstřícný, otevřený k moderní chirurgii a nesmírně pracovitý,“ doplnil Anton Pelikán. 

Bohumínská městská nemocnice.
Lékaři a sestřička bohumínské nemocniční interny se nakazili koronavirem

„Přínos spolupráce s profesorem Pelikánem vidím jednoznačně v jeho nadstandardní erudici. Jeho příchodem se zlepšila spolupráce mezi naším pracovištěm a chirurgickou klinikou Fakultní nemocnice v Ostravě, tedy jeho domovským pracovištěm. Mladí lékaři, ale i kolegové z jiných oddělení oceňují cenné odborné rady, které jim pan profesor předává,“ říká na adresu nového kolegy – významné lékařské kapacity předseda představenstva Podhorské nemocnice. Jaromír Soušek.

Profesor Anton Pelikán během své čtyřicetileté praxe doposud publikoval přes 200 vědeckých prací, čtvrtinu z nich v zahraničí, mimo jiné např. v USA, Německu, Maďarsku, Rusku, Velké Británii, Kolumbii nebo Číně. Má na svém kontě 250 přednášek napříč kontinenty. Ve čtyřech zahraničních nemocnicích, na Maltě, ve Velké Británii – Isle of Wight, Severním Irsku v Omaghu a hlavně ve skotském Aberdeenu, působil jako konzultant a vedoucí chirurgie.

Bruntál vyhrál v Heřmanicích
Trenér Bruntálu Kotala chválil po výhře nad Heřmanicemi Orsága

VIZITKA

prof. MUDr. Anton Pelikán, DrSc. 
Narozen v Banské Bystrici. Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě.
V roce 1985 publikoval jako první v Československu soubornou monografii o rakovině tlustého střeva. V roce 2007 byl zařazen do světové publikace osobností Who is who. Oceněn Mezinárodní cenou míru (International Peace Prize) pro vynikající osobní výkony a významné činy vedoucí k blahu společnosti – v USA. Je členem několika světových chirurgických společností.