„Úbytek hmyzu je aktuální téma a proto chceme touto akcí co nejvíce pomoci v kousku přírody, který je obyvatelům našeho města nejblíže,“ potvrdil náměstek primátora Miroslav Hajdušík.

V parku Boženy Němcové jsou celkem čtyři hotely, dva z nich jsou kolem zookoutku, přičemž jeden nebo dva měly časem přijít přímo dovnitř obory. Další se nachází u zámku a čtvrtý před budovou C karvinského magistrátu. „Hmyzí hotely umísťujeme do dvou metrů nad zemí, i proto, že nevíme, jak se lidé zachovají, jestli je neponičí či neodcizí,“ zmínil Hajdušík.

Budky hmyzích hotelů dodala firma, která tyto produkty běžně vyrábí. „Pokud nám lidé nebudou tyto hmyzí hotely ničit a krást, chystáme se dokoupit další a nové, zatím je to taková zkouška, jestli má vůbec tento projekt šanci přežít,“ doplnil Miroslav Hajdušík.

Pro koho hmyzí hotely především jsou? „Tyto budky jsou dobré například pro včely samotářky, které opylují rostliny právě i v parku. Snažíme se tedy alespoň z části nahradit přirozené prostředí, kam se může hmyz schovat a přežívat tam,“ dodal náměstek Hajdušík.

Hmyzí hotely však rozhodně nejsou poslední takovouto iniciativou ze strany města. Na podzim se chystá instalace budek pro puštíky.