Stavební práce se rozjedou současně v celém téměř tříkilometrovém úseku. Vzhledem k složitosti je stavba s cenou 899 milionů korun rozdělená do mnoha fází, které na sebe navazují. Výstavba mostu přes řeku Olši začne letos na podzim, do té doby budou pracovníci společnosti Skanska pracovat na přípravě lokality.

„Plochu nedalekého jezera v plánované trase obchvatu dle projektu přesypeme hrubým násypovým materiálem a na tomto vysokém násypu, v jehož patě budou propustky, se vybuduje komunikace. S čištěním dna jezera a odstraněním sedimentů začneme v červnu,“ uvedl stavbyvedoucí Pavel Brumek.

Na podzim začne také výstavba betonového podchodu u Darkovského mostu. Napojení nového obchvatu na příjezdu od Českého Těšína se očekává v během příštího roku, s napojením nové komunikace od Ostravy se počítá na konci roku 2022.

Ve zhruba třetině z celkové délky obchvatu budou vytvořeny násypy vysoké až 10 metrů, a právě na jejich vybudování bude podle projektové dokumentace použita hlušinová sypanina, čímž se ušetří přírodní zdroje kameniva.

„Jde o ekologické řešení. Tento materiál se používá do podloží železnic a dalších staveb. Pro obchvat počítáme s využitím až 1,6 milionu tun hlušinové sypaniny,“ upřesnil Brumek.

Výstavba nové komunikace bude podle něj náročná i proto, že zčásti povede poddolovaným územím. Budou proto pravidelně probíhat geotechnická měření a kontroly konsolidace, tj. sedání podloží.

Omezení v dopravě se v několika nejbližších měsících neplánují, pouze u vjezdů na staveniště bude z důvodu bezpečnosti omezena rychlost. Dopravní omezení se chystají až ve fázi napojení stavby na stávající komunikace.

„Řidiči se však nemusejí obávat žádné úplné uzavírky, provoz bude řešen kyvadlově nebo se zavedou pouze částečná omezení. Provoz na cyklostezce bude zachován pouze s mírným omezením kvůli bezpečnosti cyklistů,“ prohlásil Brumek.

„Pokud jde o oblíbené výletní místo, Karvinské moře, budeme nyní ve spolupráci s investorem a s městem Karviná intenzivně hledat způsob, jak by byl v průběhu výstavby přístup pro pěší zachován a co nejméně omezen,“ dodal.