Nová víceúčelová budova má vyrůst na svažitém pozemku nedaleko parkoviště u hotelu Rajská bouda, a to na dohled od stávajícího konferenčního centra, které je součástí neziskové organizace Křesťanské akademie mladých (KAM). Právě ta stojí i za chystaným projektem.

Objekt bude moci poskytnout ubytování pro pětatřicet osob a část objektu poslouží také jako kavárna pro veřejnost. Stavba s celkovým rozměrem 35 krát 55 metrů je navržena jako dva dvoupodlažní objekty s využitým podkrovím, které jsou propojeny halou hlavního konferenčního sálu.

Zastupitelé Malenovic dříve schválili nesouhlas se stavbou, čímž ale přípravu projektu nemohli zastavit. Starosta obce Pavel Kuběna říká, že stanovisko zastupitelstva by neoznačil za apriori negativní.

„Smyslem naší práce je hájit zájmy našich občanů a hlídat, aby tyto nebyly jakýmkoli způsobem ohroženy či omezovány. Proto jsme před vydáním územního rozhodnutí jednali jak se zástupci obyvatel, tak s představiteli společnosti KAM,“ podotkl starosta.

Záměr je v souladu s územním plánem obce. „Stavba svým vzhledem a tvarem zapadne do daného prostředí a nebude se negativně uplatňovat v dálkových ani v blízkých pohledech,“ stojí v rozhodnutí frýdlantského stavebního úřadu.

STAROSTA VĚŘÍ, ŽE POZITIVA PŘEVÁŽÍ

Územní rozhodnutí o umístění stavby už stejný úřad jednou vydal, a to v září 2016, krajský úřad ho ale kvůli některým nedostatkům zrušil. Odpůrcům stavby z řad místních obyvatel vadí například to, že stavba podle nich změní krajinný ráz nebo že ovlivní negativně dopravu v obci.

„Pokud účastníci řízení namítají, že může dojít ke snížení hodnoty jejich nemovitostí daným záměrem, mohli a měli si svá práva střežit včas, tj. již v procesu pořizování a schvalování územně plánovací dokumentace, resp. jejich změn,“ uvedl stavební úřad.

Námitky uplatnila také obec, a to kvůli údajně nedostatečnému řešení dopravního hlediska, zejména co se týče počtu parkovacích míst.

„Přeci jen 500 návštěvníků navíc je v obci s necelými 800 obyvateli citelný nárůst. Nicméně stavební úřad naši i další uplatněné námitky zamítl jako neopodstatněné a vydal územní rozhodnutí o umístění stavby. Vycházel přitom jak z platného územního plánu, tak ze stanovisek a rozhodnutí dotčených orgánů,“ shrnul starosta Malenovic.

Nové parkoviště je navrženo pro 77 parkovacích stání, další vozidla mají stát na stávajících parkovištích. Odpadní splaškové vody budou likvidovány v nové čistírně odpadních vod, která bude společná pro stávající hotel i pro nové konferenční centrum.

Konkrétní pozitiva či negativa chystané stavby podle starosty ukáže až čas.

„Nezbývá než věřit, že deklarovaná vstřícnost představitelů společnosti KAM vůči obci i obyvatelům pomůže k tomu, aby pozitiva převážila,“ míní starosta Pavel Kuběna.

Dnešní objekt konferenčního centra byl postaven v šedesátých letech jako rekreační středisko Bytostavu. Od obce Malenovice jej Křesťanská akademie mladých koupila v roce 1999. Na podzim roku 2001 zahájilo konferenční centrum Malenovice provoz a od té doby zde probíhají konference v sále až pro 150 osob, semináře, letní kempy pro mládež, rodinné rekreace, svatby nebo turistické pobyty. V roce 2010 díky finanční podpoře dárců začala stavba roubených chat ve spodní části areálu.