Vše nasvědčuje tomu, že patřily nejméně třem německým vojákům, kteří v Ostravě zahynuli v dubnu 1945.
Policisty prostřednictvím tísňové linky informoval čtyřicetiletý muž.

„Dále byl přivolán specialista – archeolog Národního památkového ústavu Ostrava,“ uvedla mluvčí moravskoslezské policie Gabriela Pokorná. Povolán byl i pyrotechnik, který zajistil munici.

„Podle na místě nalezené výstroje a výzbroje usuzujeme, že se jednalo o příslušníky německé armády, kteří jižně od Ostravy zahynuli v průběhu válečných událostí na jaře roku 1945,“ řekl Deníku archeolog Pavel Malík z ostravského pracoviště Národního památkového ústavu.

WEHRMACHT

V zemi se nacházely ostatky minimálně tří vojáků wehrmachtu. Podle obuvi a dalších nalezených předmětů by jeden z nich mohl být důstojník. Více bude jasné až po bližším zkoumání. „Je nutné posouzení kosterních pozůstatků antropologem,“ dodal Malík. Experti mají k dispozici jednu identifikační značku.

V této chvíli není jasné, zda šlo o vojáky, kteří byli pohřbeni nebo ponechání na místě bojů. Pravděpodobnější se jeví druhá verze.

„Jednalo se o pozůstatky rozrušené bagrem při zemních pracích. Nelze tedy říci, jestli se jedná o jedince pohřbené, či pouze vhozené do výkopu způsobeného výbuchem munice. Druhá z uvedených možností je ale pravděpodobnější. Více informací vyplyne ze zpracování nalezených věcí, které zahrnují minimálně jednu identifikační známku,“ doplnil Malík.

BOJE

Nálezy ostatků vojáků z druhé světové války jsou hlášeny zejména z oblasti mezi Opavou a Ostravou, kde probíhaly v dubnu 1945 nejtěžší osvobozovací boje. Objeveny však byly i jinde, například letos v březnu u Bílovce na Novojičínsku, kde se nacházely kosterní ostatky německého vojáka, části uniformy, identifikační známka a nádoba na jídlo.

„Nálezů v poslední době přibývá, kromě zemních prací jsou často zaznamenávány nelegálními výkopy takzvaných detektorářů,“ řekl Malík, který zdůraznil, že se jedná o historicky významné nálezy.

„Nejvíce informací je schopen vytěžit specializovaný archeolog. Důležité je správně naložit jak s kosterními pozůstatky, které lze v některých případech identifikovat s konkrétní osobou, tak i s nalezenými předměty. Ty by měly být uloženy v muzeu a nikoliv v soukromých sbírkách či dokonce s nimi obchodováno,“ uzavřel Malík.

Kosterní ostatky dvou německých vojáků se zhruba před třemi měsíci našly také na Opavsku, v lese v Bolaticích-Borové, který je podobnými nálezy již proslulý - více zde