V Arnultovicích u Jindřichova roste statná lípa už pět století. Památný strom zná každý řidič, který tudy projíždí, protože stojí hned vedle silnice.

Jeho kmen s obvodem kolem sedmi metrů nelze přehlédnout. Mohutnost vyniká zvlášť v porovnání se sousední zděnou kůlnou. Díky blízkému potoku zde měla lípa ideální podmínky k růstu i v suchých letech.

Je stále velmi vitální, ale dutý kmen napadený houbami už ztratil svou pevnost.

Lípa nicméně dál stojí, jak dokládá video, o jejím osudu se rozhodne v nejbližších dnech.

Shodou okolností asi sedm kilometrů od Arnultovic je město Janov, kde roste jeden z největších a nejstarších stromů v celé České republice. Janovská lípa, které se říká Tisíciletá, má korunu pojištěnou novými úvazy a táhly, aby ji gravitace nerozlomila podobným způsoben jako dutou Arnultovickou lípu.