Hřbitovní kostel Nanebevzetí Panny Marie v podobě jednolodní kamenné budovy s vysokou cibulovou věží byl postaven podle přání Viléma Alexandra Oderského v roce 1625. Při opravě jeho věže v říjnu 1860 vznikl požár a starý kostel kompletně vyhořel. Hned byly zahájeny opravy a koncem června 1861 byl kostel vysvěcen.

Při  rekonstrukci byla zmíněná vysoká cibulová věž nahrazena nízkou stříškou, která se na kostele dochovala do současnosti. Před plameny se podařilo zachránit jen vzácné obrazy Křížové cesty od malíře Ignáce Güntera a jsou jako movitá kulturní památka v kostele dodnes. U vstupní brány je umístěn kamenný kříž s datem 1827.

Jeho hranolový podstavec má na čelní straně reliéf postavy p. Marie Bolestné s mečem v hrudi a ve směru nahoru se nachází další podstavec jehlancového tvaru s reliéfem Kristova umučení, zakončený křížem s rameny v podobě trojlístku. Ohradní hřbitovní zeď je z lomového kamene, krytá břidlicí a tvoří součást kostelního areálu. Při opravě kostela i zdi v roce 1730 byl na kostele odkryt velký nápis Pfarrkirchen navicula a ve hřbitovní zdi našli dělníci kámen s údajně téměř nečitelným letopočtem 959, který však už nikdy později objeven nebyl.

Plastika patrona hasičů i pomník pedagoga

Barokní socha sv. Floriána stojí proti katolické faře a známý patron hasičů byl vytvořen někdy na přelomu 19. a 20. století. Představuje muže v brnění s chrániči na holeních a chocholatou přilbou na hlavě. Pravou rukou svírá korouhev a levou zase vědro, z kterého lije vodu na hořící domek u nohou.

Socha svatého Marka z bílého kamene, pocházející z 19. století, stojí před vchodem do novogotického kostela Nanebevzetí Panny Marie. Znázorňuje vousatého muže středních let, držícího v pravé ruce psací brk a v levé ruce knihu. Na sobě má středověké roucho a u nohou mu leží okřídlený lev. Na podstavci je vytesáno jméno Marcus a ze zlatého nápisu je čitelný pouze rok 1861. 

Před Základní školou v Opavské ulici stojí pomník významného švýcarského pedagoga J. H. Pestalozziho, zhotovený roku 1929 významným slezským sochařem a restaurátorem Josefem Obethem. Na kamenném podstavci stojí muž v dobovém oblečení, shlížející na dvě děti. Jedno k němu vztahuje ruce a druhé chová panenku. Na bocích jsou reliéfy ptáků, z nichž sova symbolizuje učenost. Pedagog, filozof, filantrop, politik a školní reformátor Johann Heinrich Pestalozzi byl po Janu Amosu Komenském jednou z nejvýznamnějších postav moderní světové pedagogiky.