Titulní strana týdeníku Rozkvět ze čtvrtka 9. listopadu začínala připomenutím výročí Velké říjnové socialistické revoluce.

Výrazy odvozené od slova socialismu se v článku objevily poměrně často.

„V tomto týdnu jsme vzpomněli výročí Velké říjnové socialistické revoluce, která měla řadu specifických rysů. Ale její hlavní rysy mají význam mezinárodní. Patří k nim především řízení společnosti dělnickou třídou, aktivní účast mas na státní správě i řízení výroby a politické vedení společnosti komunistickou stranou. Tato poučení Října jsou pro nás v současných podmínkách nejaktuálnější. S Velkou říjnovou socialistickou revolucí je bezprostředně spjato i vyhlášení samostatnosti Československa. Tyto události nás vyzývají hlouběji chápat výsledky cesty, kterou jsme prošli, zamýšlet se nad změnami, které ve světě probíhají, řešit úkoly existující před námi v současné etapě vývoje, uvědomovat si svou odpovědnost za společenský pokrok v naší zemi. V této vystupuje do popředí význam rychlejšího postupu socialismu kupředu, jeho všestranného zdokonalení, aby přednosti rozvíjejícího se socialismu výrazněji než, dosud ovlivňovaly společenský pokrok ve světě. Cesta kupředu k vyššímu stavu socialismu musí být provázena přestavbou celého našeho zřízení, přestavbou forem a metod politické práce strany, prosazováním leninského stylu práce a překonáváním zastaralých forem řízení. Přitom musíme nejen trvat, ale i upevňovat socialistické vlastnictví výrobních prostředků plánovitý charakter socialistické ekonomiky, socialistické principy politického systému, to vše tvořivě rozvíjet teoretickým zobecněním zkušeností mas. Opírajíce se o podporu dělnické třídy, rolníků a inteligence jdeme cílevědomě kursem přestavby po cestě, kterou zahájila Říjnová socialistická revoluce, a přeměnami ve všech oblastech socialistické společnosti.“

SMĚLÉ PLÁNY DO BUDOUCNA

Ústředním tématem týdeníku byly plány před jednáním okresní konference Komunistické strany československa, jímž týdeník věnoval celé dvě strany.
Za zmínku jistě stojí plány v oblasti vědecko-technického rozvoje a investiční výstavby: „Projekčně připravit a postupně realizovat tyto rozhodující věcné úkoly
s. p. Tatra Kopřivnice
– náběh a sériová výroba T 815-2 v potřebném rozsahu apIikací
– rekonstrukce a modernizace provozu kováren a slévárny hliníku
s. p, Autopal Nový Jčín
– nový typ světlometů v přímých vztazích s VAZ Togliatti s ohledem na náběh vozu VAZ 2110
– hliníkový program
– rozšíření kapacity výroby umělých hmot
– modernizovat a rozšířit leplárenské centrum v souladu s požadavky zajištění tepelné energie pro obyvatele města Nového Jičína
s. p. Romo Fulnek
– zajistit sériovou výrobu poloautomatické bubnové pračky na 2,5 kg prádla
s. p. Optimit Odry
– v přímých vztazích s podnikem NPO Elastic SSSR připravit projekt společné výroby zdravotního a spotřebního zboží
– modernizace a rekonstrukce míchacích kapacit válcoven
s. p. Tonak Nový Jičín
– zabezpečit rekonstrukci energetického centra ve s. p. Tonak, tak aby byla zajištěna dodávka tepelné energie před zahájením provozu nově budovaného obchodního domu PRIOR v Novém Jičíně
– zavést nový systém automatizovaného řízení podniku, včetně terminálové sítě
– zabezpečit inovaci pokrývek hlavy tak, aby byla plně kryta potřeba vnitřního trhu
k. p. Vagónka Studénka
– technicky připravit a zavést v roce 1990 sériovou výrobu připojených osobních vagónů typu BTMe
– zajistit provozní zkoušky prototypu motorových vozů M 273.2 a technicky připravit zahájení sériové výroby v roce 1992
– zajistit výrobu dvou prototypů el. motorových vlaků EM 3 KV do 31. 12. 1990
k. p. MEZ Frenštát
– ukončit inovaci typové řady elektromotoru řady C o osové výšce 160-280 mm
– uvést do provozu roboto-technologicky komplex pro zpracování hřídelů a rotorů pro elektromotory a impregnační stanici typu MICAFIL
s. p. Koh-i-noor Bílovec
– zabezpečit přípravu, zahájení, průběh a dokončeni investični akce „Ekologické zabezpečení povrchových úprav kovů“ s cílem zvýšení kapacit povrchových úprav kovů a odstranění znečišťování životního prostředí v městě Bílovci
– inovací a dalším technickým rozvojem výroby komponentů pro nový vůz Š 781 Favorit odstranit vysokou dovozovou potřebu jak v oblasti materiálních vstupů, tak i nástrojové vybavenosti s cílem snížení celkových nákladů výroby.“

V MOŘKOVĚ VYRAZILI DO EVROPY

Rozkvět také zval na zajímavou akci v Mořkově. „Restaurace Společenský dům ve spolupráci s Osvětovou besedou v Mořkově a pod patronací okresní správy kin v N. Jičíně uskuteční sobotu 11. t. m. v 19 hod. ve všech prostorách Společenského domu v Mořkově experimentální gastronomickou a kulturní akci, která nese název „Host u stolu Evropy“. Návštěvníci budou moci konzumovat v restauraci jídla a pití z 15 zemí Evropy, přičemž každý stůl bude představovat jeden stát. V restauraci bude ještě atraktivní a stylová výzdoba. Ve velkém sále a dalších prostorách tohoto zařízení budou moci návštěvníci sledovat program na velkoplošném videu i v uzavřeném televizním okruhu. Očekává se příjem okolo 15 programů z družic. K dispozici bude tlumočení v jazycích ruském, francouzském, německém a anglickém.

Do provozu bude uvedeno improvizované televizní studio, moderátorem večera bude Luděk Zapletal z čs. rozhlasu, který zároveň povede dialog s lékařem a psychologem na téma vliv televize na partnerské vztahy, škodlivost kouření a pití alkoholu.

V pořadu si na své přijdou gurmáni, obdivovatelé a nadšenci elektroniky umění, ale i ti, kteří se chtějí poučit v oblasti psychologie a zdravotnictví.

Pokud se rozhodnete přijmout naše pozvání a nerušeně se pobavit, čeká vaz také posezení s komorní skupinou Trend.

A ještě něco, všichni, kdož se této akce zúčastní, budou přítomni historickému okamžiku, a to prvního využití družicové televize nu gastronomické kulturní akci u nás. Cena vstupného, včetně zvoleného menu, je 40 korun.
Srdečné vás zvou kolektiv restaurace Společenský dům a Osvětová besedu Mořkov. “