Publicista Jan Potměšil se od ledna 2015 snaží přinutit Kancelář prezidenta republiky, aby mu na základě zákona o svobodném přístupu k informacím zprostředkovala kopii výplatních pásek kancléře Vratislava Mynáře. S tímto zákonem se už naučili pracovat nejen na Pražském hradě, ale i v malých obcích. Typickým příkladem je Krasov v okrese Bruntál s 335 obyvateli.

Na webu Krasova jsou desítky oznámení, sdělení i odpovědí, které byly zveřejněny na základě žádostí podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Týkají se různých projektů obce, smluv, veřejných zakázek i směrnic o výběru dodavatelů. Žadatele zajímalo třeba i to, kolik mailů si za měsíc vyměnil Obecní úřad Krasov s úřadem v Třemešné nebo kolik stála obec modernizace kuchyňky, výroba linky, lednička a topinkovač.

Někdy obec požadované informace zveřejnila hned napoprvé, jindy vyhověla až na základě stížností žadatele. Tím druhým případem byly informace o faktuře za telekomunikační služby vyúčtované obci Krasov na začátku roku 2018. Až po stížnosti se žadatel dozvěděl, že za služební telefon starostky Krasova Moniky Baranové bylo za jeden měsíc provozu vyúčtováno téměř čtyři tisíce korun. Z tohoto dokladu vyplývá, že si operátor vyúčtoval částku 3450 korun za čtyři hovory na „audiotext pro dospělé“. Tato úctyhodná částka představuje spojení v celkové délce 38 minut.

Žadatel ale ani s tímto vysvětlením nebyl uspokojen a ptal se Obecního úřadu Krasov dál: „O jaké audioslužby pro dospělé se jedná? Byly to služební hovory ve prospěch obce nebo byly soukromé? Nebo to byly čtyři omyly? Kdo tyto hovory zaplatil? Pokud tyto hovory zaplatila obec, vymáhala po někom způsobenou škodu?“

Také na tyto otázky dostal odpověď na základě svobodného přístupu k informacím. „Telefon paní starostky byl napaden virem, který způsobil vzniklou situaci. Z tohoto důvodu nejsou známy informace, o jakou službu se jedná. Výpis operátora obsahuje pouze označení audioslužby pro dospělé. Jelikož se nejednalo o soukromé hovory ani omyly, ale o napadení služebního telefonu virem, hradila tuto částku účet za telefon obec. Škoda nebyla vymáhána, a to z toho důvodu, že se jednalo o vir, za který paní Baranová nemohla. Vir byl z telefonu odstraněn, proběhla aktualizace telefonu a byl nainstalován bezpečnější antivirus, aby se předešlo podobné situaci, která nastala poprvé od roku 2010,“ odpověděla žadateli o informace jménem obce Krasov starostka Monika Baranová.

Chcete si vyzkoušet syntetický led, který nestudí? Na krnovském náměstí je kluziště zdarma.
Vyzkoušejte syntetický led na krnovském náměstí