Tyto záchranné házecí prostředky doplnily od 9. srpna stávající informační panely, které slouží pro prvotní laickou záchranu tonoucích. Záchranné prostředky jsou doplněny u jezu v Pržně a na spádových stupních na Ostravici.