Kout plný života budují ochránci přírody v areálu bývalých meziříčských kasáren už třetím rokem. Letos se pustili do poslední etapy tohoto projektu, s jehož financováním jim vypomáhá Státní fond životního prostředí i Město Valašské Meziříčí.

„Během tří let vznikla řada prvků a expozic, které zvyšují na zahradě druhovou rozmanitost přírody a současně umožňují našim pracovníkům a lektorům lépe využít její potenciál k ekologickému vzdělávání a osvětě dětí i dospělých,“ říká Miroslav Dvorský z Valašského ekocentra.

V letošním roce už se podařilo ekologům vytvořit například bludiště z vrbového proutí, které ocení především nejmenší návštěvníci, dále plůtky z vrbových větví, nový vyvýšený i klopený záhon pro pěstování zeleniny nebo další kompostér pro ukládání bioodpadu ze zahrady i ekocentra.

Vznikne zde také ukázka podložky pro hnízdo čápů bílých. K vidění je také stav, na němž se pletou rákosové rohože.

„Zajímavým exponátem je pak pařez devadesátiletého smrku s kořeny umístěný v blízkosti dendrologické expozice,“ upozorňuje Miroslav Dvorský. Součástí zmíněné expozice je mimo jiné také dendrofon, u něhož lidé poklepem zjistí, jak se zvukově liší jednotlivé dřeviny.