Způsobují problémy strojům a zařízením, zvyšují náklady a zatěžují životní prostředí. Advent, dny vánočního hodování a novoroční oslavy jsou v tomto ohledu jedním z nejrizikovějších období.

NA KONCI ROKU

Co do kanalizace nepatří?

- Oleje a tuky používané především v kuchyni, ale i při dalších domácích pracích
- Pevné předměty
- Zbytky potravin (biologický odpad)
- Hygienické potřeby (vlhčené ubrousky, tyčinky do uší…)
- Chemikálie a další nebezpečné látky (barvy, ředidla, oleje, ropné látky, čisticí prostředky atd.)
- Léky (patří zpět do lékárny)

Konec roku je pravidelně období, kdy do čistíren odpadních vod v celé zemi přitéká zvýšené množství látek a předmětů, které do kanalizační sítě v žádném případě nepatří.

Společnost SmVaK Ostrava proto vyzývá občany při adventních, vánočních, silvestrovských a novoročních oslavách k odpovědnému chování.

To zamezí tomu, aby bylo poškozováno potrubí a další zařízení v kanalizační síti, zatěžováno životní prostředí a vznikaly technické problémy při odvádění a čištění odpadních vod.

Množství nepatřičných látek přitékajících kanalizací do čistíren se dlouhodobě nesnižuje. Proto bychom se měli zamyslet nad tím, že odpad v kuchyni, umyvadlo v koupelně nebo toaleta nejsou odpadkový koš. To, co je možné do kanalizace vypouštět, jednoznačně určuje kanalizační řád. Házet do odpadu jakékoliv jiné látky a předměty povoleno není.

TUKY A OLEJE

close Tuky vylévané z domácností do odpadu vytváření v kanalizaci silné vrstvy. Ilustrační foto info Zdroj: Deník / Miroslav Fuchs zoom_in „Velké problémy v odpadní vodě způsobují oleje a tuky, které do ní velká část lidí běžně vylévá. Při smažení vánočních kaprů a řízků to platí o to víc a důsledky jsou o to horší. Tukové částice se při ochlazení shlukují, srážejí a nabalují na sebe další odpad. V potrubí vzniká odolný materiál, který je může zneprůchodnit. Hroudy tuku v kanalizačních stokách také poškozují a ucpávají čerpadla. Tuk se nalepuje na stěny potrubí stok, nastává chemická reakce a vzniklé sloučeniny urychlují korozi. Použité tuky a oleje patří do sběrných dvorů, kde je města a obce přijímají. Některá města v našem regionu jsou navíc v tomto ohledu velmi odpovědná a pomáhají problém řešit instalací kontejnerů pro použité jedlé oleje a tuky, které jsou dále recyklovány a využívány,“ říká ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka.

Komplikace způsobují také zátky od lahví a jiné předměty, které na sebe v potrubí nabalují další odpady. Do kanalizace v žádném případě nepatří hygienické potřeby, jako jsou vlhčené ubrousky a tyčinky do uší, nebo textilie, které se používají při úklidu. Toaletu by si také lidé neměli plést s odpadkovým košem pro zbytky potravin a jídla.

„Slouží jako potrava pro hlodavce, kteří ve stokách žijí a díky dostatečnému přísunu stravy se mohou nekontrolovatelně množit. My pak musíme na jaře během plošných deratizací a na podzim při ohniskových deratizacích jejich počet eliminovat na únosnou mez,“ vysvětluje Tlolka.

Kanalizace rovněž neslouží k likvidaci nevyužívaných léků, chemikálií, ředidel nebo zbytků barev. Když se dostanou do odpadní vody, mohou narušit fungování čistírny odpadních vod, způsobit ekologickou havárii a částečně projít čistírenským procesem dále do vodních toků.

„Z našeho pohledu jde o zásadní problém. Negativní jsou dopady na životní prostředí, ale také na samotný provoz zařízení, která lidskou nezodpovědností trpí. Na problematiku odpadních vod a nakládání s odpady je zaměřena i nová verze našeho vzdělávacího programu pro školy o významu vody pro člověka a životní prostředí s názvem Planeta Oxidan. Děti můžou být v tomto ohledu příkladem svým rodičům, kteří této problematice například nevěnují dostatečnou pozornost,“ vyzývá k odpovědnosti generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Kam s odpadem? 

Chemikálie, barvy, ředidla - sběrný dvůr
Léky - lékárna
Kuchyňské oleje - sběrný dvůr, speciální kontejner (odnést přelitý do plastové lahve)
Zbytky potravin - směsný odpad (odpadkový koš), kompost, kontejner na biologický odpad
Hygienické potřeby - směsný odpad (odpadkový koš)
Motorové oleje - sběrný dvůr, některé benzinové pumpy
Baterie, žárovky - sběrný dvůr, některé obchody s elektronikou a domácími potřebami
Plastové lahve - kontejner na tříděný odpad, sběrný dvůr
Papír - kontejner na tříděný odpad, sběrný dvůr
Sklo - kontejner na tříděný odpad, sběrný dvůr