Město Ostrava se nyní rozhodlo zapojit do projektu, který bude pomáhat k využívání potenciálu opuštěných budov. V prázdných a chátrajících prostorech tak lidé budou moci realizovat své projekty, jako například výstavy, nebo je využijí jako zázemí pro své začátky v podnikání. Proto v Českobratrské ulici vznikla takzvaná Kancelář pro dočasné užívání, kterou bude město po dobu pilotního roku financovat. Provozovatelem je kulturní centrum Cooltour a pracovníci Kanceláře zde už nyní (oficiálně od 20. září 2018) pomáhají lidem, kteří hledají zázemí a prostory pro své projekty.

„Fungujeme jako prostředník mezi majiteli volných budov nebo prostranství a lidmi se zajímavými nápady k realizaci, kteří hledají zázemí. Poté je spojíme s majiteli budov nebo parcel, vyjednáme podmínky dočasného užívání včetně právního servisu, administrativní podpory a poradenství," říká koordinátorka projektu Kancelář pro dočasné užívání Lenka Hochová.

Oproti běžným komerčním pronájmům dočasné užívání, počítá s pronájmem za nízkou cenu, ale jen na omezenou dobu. Ne každá budova nebo prostranství však může splňovat běžné standardy pronajímaných prostor. "Vše je zaměřeno zejména na kulturní a sociální projekty nebo začínající podnikání," dodává koordinátorka. Cílem celého projektu je především co nejméně prázdných a chátrajících prostor v Ostravě i podpora komunitního života.

Kateřina Holíková