V ostravské zoo se ve čtvrtek 30. března uskutečnil kurz nazvaný Manipulace se zvířaty při mimořádných událostech, během kterého hasiči trénovali záchranu a evakuaci zvířat.

„Šlo v pořadí již o 33. kurz zaměřený na správnou a šetrnou manipulaci se zvířaty. Vzdělávací program je určen prioritně pro příslušníky Hasičského záchranného sboru České republiky (HZS ČR). Vychází z přípravy na situace ve vztahu k zásahové činnosti jednotek požární ochrany , kdy dochází k záchraně nebo evakuaci zvířat,“ komentovala trénink Jana Urbancová, mluvčí hlučínského Záchranného útvaru HZS ČR (ZÚ HZS ČR).

V pražské zoo se na začátku února narodila samička luskouna krátkoocasého, a stala se tak prvním mládětem svého druhu narozeným v Evropě.
Novinky a taháky českých zoo: medúzy, luskouní holčička i bydlení na safari

„Pod vedením zkušených ostravských zoologů je kurz organizován již od roku 2013 lektory ZÚ HZS ČR. Kurz, kteří hasiči v rámci zvyšování své odborné kvalifikace absolvují je pětidenní, přičemž v Zoo Ostrava stráví společně se zoology vždy jeden výcvikový den. V rámci praktické výuky pak lektoři aktivně spolupracují i s dalšími organizacemi, které pomáhají zvyšovat kredit tomuto profesionálně vedenému kurzu a budovat tak dobré jméno lektorům vzdělávání ZÚ HZS ČR,“ dodala Urbancová.

Seznámení se "zbraněmi"

„Během pobytu v zoo se účastníci kurzu nejprve teoreticky seznámí se zásadami bezpečné manipulace se zvířetem, a to jak z pohledu člověka, tak z pohledu odchytávaného zvířete, dále s pomůckami využívanými k odchytu, ale také s důmyslnými „zbraněmi“ zvířat, na které je třeba při manipulaci s nimi dávat pozor,“ doplnila mluvčí ostravské zoo Šárka Nováková s tím, že přednáška je doplněna i promítáním záběrů z odchytu zvířat.

Zoo Ostrava, prosinec 2022.
Zoo Ostrava v turbulenci: rekordní návštěvnost, válka, drahé energie

Nechybí ani praktická výuka, při které si účastníci sami vyzkoušejí manipulaci s plazy, například s dvacetikilovou krajtou nebo odchyt a držení sovic sněžních, které jsou coby predátoři vybaveny silnými a ostrými drápy.

„Při této příležitosti absolvují sovice i ošetření proti klíšťatům v rámci každoročního preventivního opatření,“ uvedla zooložka Adéla Obračajová.

K TÉMATU: Výcvik se netýká vzácných a ohrožených druhů

Vzdělávací program absolvovalo ve spolupráci se Zoo Ostrava již bezmála 350 hasičů z celé republiky. Účastník kurzu získá odborné profesní kompetence, které se opírají mimo jiné o znalosti obecných zásad taktiky zásahu při organizování zásahu s přítomností zvířat. Absolvent si postupně osvojuje základní znalosti bezpečnosti práce při zacházení se zvířaty a získává podstatné informace o adekvátní přepravě zvířat a o zásadách při jejich transportu.

Výcvik se netýká vzácných a ohrožených druhů či druhů příliš „křehkých“, kde jsou zapotřebí odborné zkušenosti. Krom této „stálé nabídky“ mohou zoologové nabídnout dle aktuálních možností doplňující akční program v podobě účasti na plánovaných odchytech zvířat například v souvislosti s nutnými úpravami jejich výběhů. Tato vzájemná spolupráce a výpomoc probíhá k oboustranné spokojenosti už více než 10 let a hasiči se aktivně podíleli na výměně substrátu v expozici pro levharty cejlonské a tayry, dále pomáhali při čištění jezírka v průchozí voliéře La Pampa. V rámci tohoto cvičení se hasiči zapojili do obnovy expozice pro pandy červené.

*Zdroj: Zoo Ostrava, ZÚ HZS ČR Hlučín