„V prvé řadě jsem požádala Českou školní inspekci o kontroly ZŠ Jugoslávská z hlediska bezpečnosti. Bezodkladně!“ uvádí Dagmar Hrabovská z pozice místostarostky Ostravy-Jihu pro školství. Ta se také přímo na místě seznamuje se situací a řediteli vyjadřuje podporu.

„Podle mých poznatků začali rodiče jednoho z problémových žáků spolupracovat jak se školou, tak s příslušnou sociálkou,“ upřesnila Hrabovská. Upozornila, že ZŠ Jugoslávská v současné době také doplňuje její kamerový systém, a to tak, aby šlo zpětně dohledávat dění na pořízených záznamech.

Ředitel školy vysvětluje rodičům, že má opravdu svázané ruce, může jen posílat hlášení na policii, sociálku… Jako řešení navrhuje tlak na poslance na změnu školského zákona.Zdroj: Deník/Radek Luksza

Jeden z posledních probíraných incidentů je z první poloviny října, kdy se údajně dvacet osmáků bálo po vyučování jít domů, protože nedaleko školy zevloval nepovedený spolužák… jediný. Hovoří se i o železné tyči. Což ovšem vedení školy dementuje; vždyť chlapec nenosí ani tašku, kam by ji ukryl.

„Bavíme se o dvou třídách, o nějakých třech čtyřech dětech, které tu dělají největší potíže!“ popisují rodiče, členové Školské rady ZŠ Jugoslávská. Ta už sestavuje i petici na podporu změny školského zákona týkajícího se inkluze; vzdělávání všech dětí včetně těch se „speciálními potřebami“ pohromadě.

„Pokud takovou petici obdržíme do konce února 2019, předložíme ji poslancům,“ vzkazuje místostarostka z Jihu. Obvod totiž plánuje setkání se zákonodárci z regionu, na němž hodlá vedení probírat mj. inkluzi. Na tom se domlouvá i s krajskou metodičkou prevence rizikového chování dětí a mládeže.

Za vyvolávání tlaku na politiky v souvislostí s nepovedenou inkluzí horuje na setkání s rodiči sám ředitel ZŠ Jugoslávská Petr Opletal: „Pokud ministryně nařídila, že se děti musí vzdělávat společně, tak my tady s tím nic nenaděláme. Když toto bude pokračovat, budou konflikty. Všichni to asi chápeme…“

Ředitel též vzpomíná na kolegu z jednoho ostravského předměstí, jehož údajná diskriminace žáků dohnala až před soud. „Pokud se mi přihlásí celá rodina s problémovým chováním, nemůžu ji poslat pryč, jsem povinen ji přijmout,“ brání se. Stává se totiž terčem řečí, že nadržuje těm nepřizpůsobivým.

Návrat k osvědčenémuV petici kvůli incidentům na ZŠ Jugoslávská stojí, že problémoví žáci patří ne na základní, nýbrž speciální školu: „Neustále narušují výuku, nenosí žádné učební pomůcky, jejich rodiče se školou nijak nespolupracují. Je naprosto nereálné, aby žáci s poruchami učení a chování byli zařazováni do běžných tříd, už jen kvůli skutečnosti, že postižené děti nemohou zvládat učivo běžných škol. V podstatě zdržují ty, kteří se mají a chtějí učit obvyklým způsobem.“ A rodiče míní, že řešení není složité: „Jedinou možnou, správnou cestou je návrat k tomu, co tady perfektně fungovalo předchozích nejméně padesát let, tedy k systému, který kromě běžných základních škol vzdělával děti ve školách speciálních i ve vyrovnávacích třídách.“ Požadují tak zrušení inkluze!