Zhruba sedmdesátkrát v průběhu necelých pěti let převedla třiasedmdesátiletá Marie Trčková z Oder na dva své soukromé účty peníze z účtu obce Heřmanice u Oder. Nejčastěji se převedené částky pohybovaly v rozmezí od zhruba pěti do deseti tisíc korun. Nejnižší byla 832 korun, ale jedna byla i stotisícová. Celkově Trčková, která v Heřmanicích působila kolem osmi let až do roku 2008 jako účetní obecního úřadu, ochudila obecní účet Heřmanic u Oder o 871 059 korun a 90 haléřů.

V úterý 22. února se případem zabýval Okresní soud v Novém Jičíně. Žaloba vinila Trčkovou ze zpronevěry. Důkazy v podobě výpisů z účtů byly v podstatě jasné, a tak se senát okresního soudu snažil více o to, jakým způsobem se obžalovaná své trestné činnosti dopouštěla. Ona sama totiž odmítla vypovídat jak v přípravném řízení, tak i u úterního hlavního líčení. „Obžalovaná si bez vědomí statutárních zástupců obce připsala na soukromé účty částky existující, reálných faktur uhrazených, i smyšlených,“ uvedl mimo jiné v žalobě státní zástupce.

Měli k ní důvěru

Před předsedkyni senátu, Ivanu Polákovou, tak postupně předstoupili bývalý starosta obce Pavel Ovčáčik, místostarostka Emilie Doubková, místostarosta Václav Pejša, současný místostarosta Jaroslav Duda a současná starostka Irena Šímová. Ti všichni se vyjadřovali zejména k tomu, jakým způsobem se dělo schvalování úhrad hromadných platebních příkazů. Členové bývalých vedení se vesměs shodli na tom, že občas například chybělo na hromadném příkazu k úhradě celkové vyčíslení všech faktur, jindy byl přiložen třeba jen platební příkaz. Hromadné příkazy ale podepisovali. „Měli jsme k ní důvěru,“ znělo téměř ze všech úst.

Současná starostka Šímová tvrdila, že ona před podpisem vše kontrolovala, jak čísla účtů, kam peníze odcházejí, tak obsah faktur. Na dotaz obhájce Trčkové, jak se mohlo stát, že starostka podepsala také sedm příkazů, na jejichž základě skončily peníze na účtu obžalované, měla Šímová jasnou odpověď. „Někdo to tam musel dopsat,“ řekla.

Právě Šímová podala podnět policejním orgánům k přezkoumání účetnictví obce. V té době již pracovala v Heřmanicích u Oder nová účetní, neboť Trčková dostala hodinovou výpověď za opakované nedostatky, které jí vytýkala krajská kontrola. Nová účetní náhodou zjistila, že chybí několik účetních dokladů, zejména výpisů z účtu a platební příkazy.

„Měl jsem spočítat náklady na kanalizaci a územní plán. Potřeboval jsem doklad, ale účetní ho nenašla a řekla, že chybí i výpis z účtu. Tak jsem jí řekl, aby hledala dál a ona zjistila, že chybí dalších pět výpisů z účtu. Přišlo se na to náhodou,“ vypověděl u soudu místostarosta Duda.
Obec se pak několikrát pokoušela dostat kopie výpisů z ČSOB, kde má účet. Když konečně přišly, účetní si všimla, že čísla účtů, kam odešly peníze, nesouhlasí s čísly účtů dodavatelů. Jeden účet byl u Komerční banky, druhý u GE Money bank. „Když jsem se to dozvěděla, poradila jsme se s právníkem, a ten mi řekl, ať to oznámíme,“ sdělila senátu Šímová.

Mohli něco tušit?

O tom, že se něco děje, měli uvedení svědci již dříve pár náznaků, ale nepřikládali jim důležitost. Například Doubková uvedla, že finanční výbor zjistil, že účetní Trčková dvakrát popletla jednu fakturu, ale spokojil se s tím, že účetní slíbila, že to dá do pořádku. Varováním mohla být událost z roku 2006, kdy Doubková, jako předsedkyně finanční komise, svolala ostatní členky komise a chtěla jít provést finanční kontrolu bez ohlášení. „Když jsme došly na úřad, paní Trčková řekla, že se právě vrátila z Nového Jičína, že nemá čas a že se máme předem ohlásit. A že o tom ví i starostka. Kontrolu nám neumožnila,“ popsala situaci Doubková. Jenže ta vyřešila situaci tak, že se údajně druhý den vzdala funkce předsedkyně komise.

To, že s účetnictvím obce není vše v pořádku, už se dalo téměř s jistotou předpokládat 1. září 2008, kdy starostka Šímová dala Trčkové hodinovou výpověď. Ta si zavolala odvoz a údajně ve značném stresu odjela i s klíči od trezoru. Nechtěla je vydat ani policii s odvoláním na hmotnou zodpovědnost, kterou má. Starostka nechala otevřít trezor před svědky náhradními klíči, účetní ty své poslala až po několika týdnech poštou.

Ve své závěrečné obhajobě Trčková tvrdila, že když pracovala jako účetní za předešlých vedení, obec se dostala do velkých dluhů a ona tam dala své peníze, aby byly na běžnou činnost. „Tak jsem si to brala zpět,“ dodala v přívalu slz Trčková na svou obhajobu, jíž asi věřila jen ona.

Senát bývalou heřmanickou účetní odsoudil k tříletému trestu s podmíněným odkladem na dobu pěti let, a to s dohledem. Zároveň Trčkové uložil zákaz činnosti, týkající se účetnictví a uznal nárok obce Heřmanice. Trčková tak má povinnost zaplatit zmíněných více než 871 tisíc korun a k tomu úroky z prodlení, které činí 7,7 procenta od chvíle, kdy se seznámila s výší škody, kterou způsobila. To bylo 26. listopadu 2010. Tyto úroky budou přibývat až do zaplacení škody.