Za loupež a vydírání jim vyměřil devět a osm a půl roku žaláře ve věznici se zvýšenou ostrahou. To bylo letos v únoru. V úterý se oba bratři k soudu vrátili, aby se zodpovídali za tehdy pronesené výhrůžky, nadávky a další sprosťárny. Čelili žalobě za pohrdání soudem.

„Po vyhlášení rozsudku začali závažným způsobem rušit jednání soudu a chovat se k soudu urážlivě tím, že i přes opakovaná upozornění předsedy senátu, aby se uklidnili a vyslechli si odůvodnění rozsudku, vykřikovali jeden přes druhého. A verbálně hrubými vulgárními výrazy napadali předsedu senátu,“ konstatovala státní zástupkyně.

Oba bratři se po poradě se svými obhájci přiznali a prohlásili vinu. Uvedli, že toho, co udělali, litují. Jeden z nich dokonce zaslal soudci omluvný dopis.

Měli nervy

„Lituji toho. Napsal jsem panu soudci omluvný dopis. Že to bylo v afektu, ruply mi nervy, neudržel jsem nervy na uzdě. Je mi to líto,“ řekl Lukáš M. „Byly to emoce, nervy. Nečekal jsem tak vysoký trest. Paní státní zástupkyně mi navrhla sedm let, on mi dal o dva více,“ dodal jeho bratr Dan, který však omluvný dopis považoval za zbytečný, čehož možná později litoval.

Jejich advokáti v rámci závěrečných řečí navrhli, aby soud s ohledem na předchozí vysoké tresty žádné další sankce jejich klientům neukládal. Žalobkyně naopak s ohledem na všechny okolnosti navrhla, aby soud oběma v rámci sazby do dvou let uložil nepodmíněné tresty.

Případ z pochopitelných důvodů řešil jiný soudce, než kterému byly výhrůžky adresovány. A s bratry neměl slitování. Lukáši vyměřil osm měsíců žaláře, Danovi o dva měsíce více. Svou roli sehrálo i to, že se Lukáš za své chování soudci písemně omluvil. V součtu s předchozími tresty se jejich pobyt za mřížemi protáhne na bezmála deset let. Rozhodnutí není pravomocné. Bratři se proti němu na místě odvolali, žalobkyně si ponechala lhůtu k vyjádření.

K TÉMATU

I toto zaznělo v soudní síni

Zdechni zmr… Zdechni, ty mrtvice jedna zdechlá. Budu tě mučit a budu tě jeb.. u toho! Chceš? Já to tak udělám, rakovino jedna zdechlá. Abys zdechl, ty mr… jedna zdechlá. Pi.., chcípni! Rakovino. Ty se můžeš úplně pohřbít, ty mrd… jedna zkur…. chcíplá.

Jsi vůbec člověk, ty rakovino zdechlá, ty mrd… jedna zdechlá.? Abys chcípl, rakovino jedna. Ty Žide. P…, chcípni, rakovino. Jsi vůbec člověk, ty rakovino zdechlá, ty mrd… jedna zdechlá. Abys chcípl, rakovino jedna.