Právoplatný rozsudek si známá novojičínská postava vyslechla hned v první den hlavního líčení. Obhájce i státní zástupce se ještě v soudní síni zbavili možnosti podat odvolání proti rozsudku. Nabyl tak právní moci.

DOZNÁNÍ

close Martin Jakůbek, bývalý ředitel SVČ Fokus Nový Jičín. info Zdroj: Deník / Pavel Sonnek zoom_in

„Při rozhodování o výši trestu soud přihlédl k více okolnostem. Přihlédl k doznání obžalovaného, jeho dosavadní bezúhonnosti, přihlédl také k době, která od spáchání uvedeného jednání uplynula… Přihlédl k následkům na jednotlivé zúčastněné osoby i k charakteru jednání. Soud tak dospěl k závěru, že obžalovaný zneužil ve všech bodech obžaloby své postavení, kdy vůči jednotlivým poškozeným vystupoval jako autorita, jako osoba vytvářející jakýsi dojem správnosti tohoto chování,“ řekla soudkyně Ivana Šostáková v odůvodnění rozsudku.

Martin Jakůbek v roli ředitele novojičínského střediska volného času zneužil podle soudu svého postavení. Poškozené, i nezletilé chlapce, docházející do jednoho z kroužků Fokusu, zval k sobě domů, kde s nimi prováděl nejrůznější sexuální praktiky. Často šlo o jejich dobrovolné jednání, ne však vždy. „Proti jeho vůli ho začal líbat. Bránil se tak dlouho, až se úplně vyčerpal a nemohl uniknout, protože byly dveře od bytu zamknuté. Nakonec se podvolil obžalovanému,“ zaznělo mimo jiné u hlavního přelíčení v komorním prostředí soudní síně číslo 36.

Běžné byly finanční i věcné dary pro poškozené, s kterými navazoval v období let 2015 až 2017 často kontakt přes sociální sítě. Soudkyně mimo jiné zmínila případ, kdy osmnáctiletý mladík u Jakůbka opilý usnul a probudil se až ve chvíli, kdy ho tehdejší ředitel městské organizace orálně uspokojoval. K velké nelibosti sotva plnoletého muže.

SOUDNÍ ZNALEC

Zvlášť závažný zločin znásilnění. Zvlášť závažný zločin pohlavního zneužití. Přečin navazování nedovolených kontaktů s dítětem. Přečin ohrožování výchovy dítěte. Přečin svádění k pohlavnímu styku. Přečin sexuálního nátlaku. Přečin zpronevěry. Tak dlouhý byl výčet obvinění. Podle soudu se Martin Jakůbek ke svým činům doznal. Znalkyně z oboru klinické psychologie vypracovala znalecké posudky dvou poškozených nezletilých chlapců a stojí v nich, že jednání obžalovaného nezanechalo na poškozených traumatizující změny. „Nicméně do budoucna je jednání obžalovaného ovlivnilo,“ vyplynulo ze závěrů posudků, jak zmínila soudkyně. Martina Jakůbka usvědčily, kromě svědků a poškozených, také listinné důkazy získané při domovní prohlídce a dokumenty z elektronických zařízení.

ZPRONEVĚRA

K podmínce mu Okresní soud Nový Jičín uložil desetiletý zákaz pedagogické činnosti a práce ve volnočasových organizacích a spolcích pro děti a také tříletý zákaz pracovat v zaměstnání, které je spojené s odpovědností s hospodařením prostředků z veřejných zdrojů. V roli ředitele SVČ Fokus totiž zpronevěřil fiktivním účetnictvím 77 tisíc korun, které musí také vrátit.

„Já s tím rozsudkem, tak jak je, souhlasím. Já jsem se s ním ztotožnil,“ sdělil Deníku státní zástupce Bohdan Knězek. „Pro mě je nejdůležitější desetiletý, zákonem maximálně možný, zákaz činnosti. Myslím si, že zákazem činnosti bude dosaženo účelu trestu i v situaci, kdy nebyl uložen nepodmíněný trest odnětí svobody. Je třeba reflektovat to, že pan obžalovaný se doznal, vyjádřil nad svým jednáním lítost,“ odůvodnil státní zástupce, proč se proti verdiktu neodvolal.

Martin Jakůbek před hlavním líčením ani po něm nechtěl svůj případ ani rozsudek nijak obsáhle komentovat. „Chtěl bych se vyjádřit, ale Deníku určitě ne,“ řekl redaktorovi. Sice stručný, ale věcný byl jeho obhájce Ivo Kuběna: „Rozsudek nabyl právní moci, je to hotová věc.“