Podle inspektorátu provozovala společnost v místní části Butovice zařízení určené k takzvané biodegradaci odpadů v rozporu s povolením Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a zároveň ani neplnila ohlašovací povinnost stanovenou zákonem o odpadech.

„Při kontrole v lednu 2017 jsme zjistili, že společnost neověřovala kvalitu přijímaných odpadů a nevedla řádně provozní deník,“ uvedl Karel Kozubek, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Ostravě. „Dalším závažným skutkem bylo nedostatečné ověřování kvality výstupních upravených odpadů, aby bylo jasné, že nemohou ohrozit, případně poškodit životní prostředí,“ doplnil.

Kromě toho odhalili inspektoři i jiné prohřešky. Jako například to, že provozovatel zařízení nevedl úplné a pravdivé údaje v průběžné evidenci o přijatých odpadech. Za tato pochybení dostala firma pokutu ve výši 300 tisíc korun. „Zároveň inspektoři zjistili, že firma také za rok 2015 neplnila ohlašovací povinnost, vedla nepravdivé údaje o nebezpečných odpadech a nedostatečně označovala místa pro nakládání s nimi,“ sdělila mluvčí inspektorátu Jana Jandová s tím, že v tomto případě se pokuta vyšplhala na 80 tisíc korun.

Společnost se proti uděleným sankcím neodvolala, verdikt proto nabyl právní moci.