Bílovec je instaloval ve Staré Vsi u zahrádkářské osady, kde měla jedna z fotopastí hlídat také nepovolené skládkování odpadu. „Zanedlouho po instalaci fotopasti bylo dopadeno a pokutou potrestáno několik viníků. Vedle udělené pokuty musí hříšník navíc odložený nepořádek odvézt na sběrný dvůr na své náklady," podotkl starosta města Bílovec Petr Klimek.

Vzhledem k tomu, že se fotopasti osvědčily, rozhodlo se město nakoupit další taková zařízení, která budou hlídat ve dne i v noci problémové lokality, kde se hromadí odpad, například kontejnerové stanoviště na Pivovarské a Jeremenkově a za objektem kulturního domu.