Šofér údajně upíral oči na světelný měřič rychlosti tak intenzívně, že již nestačil zareagovat na o pár metrů dál v cestě stojící velkoobjemový kontejner technických služeb města, do kterého s vozidlem narazil. Na velký kontejner neupozorňoval ani výstražný trojúhelník či jiné bezpečnostní značení. „Kontejner stál na Palackého ulicii asi patnáct dvacet minut, když do něj řidič narazil. Podle mě nejde tak velký kontejner přehlédnout a takováto nehoda se nedá ani předvídat,“ uvedl ředitel technických služeb města Oskar Šíma s tím, že za tříleté vedení technických služeb se s podobným případem ještě nesetkal. „Je to určité poučení do budoucna, které si ošetřím,“ dodal Šíma. K nehodě došlo včera po osmé hodině ranní.