„Ne vše si můžeme přivést domů. Důvodem jsou opatření přijata i Českou republikou v rámci mezinárodní Úmluvy o mezinárodním obchodu s volně žijícími druhy živočichů a planě rostoucích rostlin (CITIES),“ upřesnil Karel Moškoř, mluvčí Celního ředitelství Ostrava.

Podle úmluvy, která má zabránit rapidnímu ubývání živočišných a rostlinných druhů, se obchodem rozumí jakýkoliv vývoz nebo dovoz chráněných organismů, jejich těl a výrobků z nich. Na to sklonku minulého týdne na to doplatili turisté na letišti Leoše Janáčka v Mošnově. Celníci zabavili přes dvacet vzácných korálů z celého světa. „Nejvíce korálů, a to osmnáct, si přivážel český občan z ostrova Mauritiuc, další zajištěné kusy byly v zavazadlech turistů letících z Egypta a Thajska,“ doplnil Moškoř. Všechny zabavené korály skončily v rukách pracovníků České inspekce životního prostředí.

Celníci apelují na všechny turisty, aby se pokud možno předem informovali o zákazech a omezeních. Na některých letištích v odbavovacích halách existují informativní tabule se všemi potřebnými údaji pro turisty. „Takto by měli občané vracející se ze zahraničí bezproblémový návrat,“ dodal mluvčí Celního ředitelství Ostrava.