Kubis je obžalován z padělání a pozměňování veřejné listiny, kterou měl jako právník Bytového podniku města Nového Jičína použít při civilním sporu s nájemcem nebytových prostor města, podnikatelem Miroslavem Petrem. Ten bytový podnik před lety zažaloval o náhradu škody ve výši 2,568 milionu korun. Okresní soud v Novém Jičíně obeslal žalovanou stranu, která se ale do 30 dní nevyjádřila. Soudce tak měl za to, že s návrhem Petra souhlasí, a 3. dubna 2006 vydal rozsudek, že bytový podnik má podnikateli zaplatit žalovanou částku. Kubis se jako právník příspěvkové organizace novojičínské radnice proti rozsudku odvolal. A za půl roku, před krajským soudem, vytáhl z tašky listinu datovanou 24. března 2006. Bylo na ní razítko okresního soudu a advokát skrze ni žádal o prodloužení lhůty na vyjádření se k původní žalobě. Podle experta bylo razítko padělkem.

Podle soudkyně novojičínského okresního soudu mělo předložení listiny s padělaným razítkem zvlášť závažný následek. „Krajský soud sice první rozhodnutí okresního soudu zrušil, poté ale vydal rozhodnutí, které je již pravomocné,“ vysvětlila s tím, že ačkoli státní zástupce nepožadoval pro Kubise zákaz činnosti, ona se k němu přiklonila z toho důvodu, že padělek použil právě jako advokát Bytového podniku města Nový Jičín.

Verdikt soudkyně ale není pravomocný, státní zástupce si ponechal lhůtu na odvolání, Kubis se se svým právníkem odvolal na místě. „Domnívám se, že tady máme další instance, které se tímto případem ještě budou zabývat,“ prohlásil při odchodu ze soudní síně Kubis, který zrovna nebyl v dobré náladě. Už dříve upozorňoval na to, že někdo měl zájem na tom, aby Bytový podnik spor s podnikatelem Petrem prohrál.

Jak Kubis, tak soudkyně ale souhlasí s tím, že novojičínský soud neměl případ řešit, neboť právě předseda okresního soudu v Novém Jičíně Jiří Hanzelka podal v souvislosti s padělaným razítkem trestní oznámení na neznámého pachatele.