Veřejná hřiště jsou s přibývajícími teplotami a jarním počasím čím dál více zaplněna malými i většími dětmi. Pro rodiče a jejich ratolesti jsou frekventovaným místem trávení volného času. „Právě proto, že jsou hřiště tak oblíbená, měla by být nejen atraktivní, ale především bezpečná,“ uvedla Lucie Petříčková, tisková mluvčí kopřivnické radnice a dodala, že právě o bezpečí dětí na městských hřištích se hodlá Kopřivnice postarat.

Statistiky uvádějí, že se ročně v České republice zraní přibližně tři sta tisíc dětí, z nichž zhruba třicet tisíc končí v nemocnicích. Mnoho úrazů se pak stává na dětských hřištích. „Některá hřiště mají špatné konstrukční řešení, povrchovou úpravu nebo dokonce přímo navazují na okolní komunikace,“ informovala Petříčková a dodala, že ty nevyhovující a rizikové prvky město z hřišť odstraní. „Postupně budeme vyměňovat hrací prvky na jednotlivých hřištích a zrušíme stávající nebezpečná zařízení,“ prozradila plány mluvčí.

Prolézačky a houpačky, na kterých si hrávaly děti ještě zhruba před deseti až patnácti lety, jsou podle dnešních norem rizikové a nekompromisně opustí hřiště. Dříve tolik oblíbené sestavy z kovových trubek se tak zřejmě brzy stanou, jako mnoho dalších věcí, jen historickými kousky. „Staré prolézačky jsou i málo líbivé a neodpovídají ani potřebám dětí, kterým poskytují pouze minimum možných aktivit,“ uvedla mluvčí Petříčková a dodala, že město v současnosti pracuje na harmonogramu likvidace starých hracích prvků tím, že rozdělilo Kopřivnici na několik spádových oblastí, ve kterých dojde k postupnému vybudování kvalitních hřišť. „Ty budou odpovídat všem bezpečnostním normám,“ přislíbila Petříčková.

V současné době probíhá v Kopřivnici výstavba dopravního dětského hřiště na ulici I. Šustaly, další hřiště pak budou vybudována například na sídlišti Sever či v parku Edvarda Beneše. Výstavbou nových hřišť se však nezabývá pouze Kopřivnice, ale i ostatní města na Novojičínsku. Například v Novém Jičíně se děti vloni dočkaly Oranžového hřiště u Základní školy Jubilejní či dětského koutku v areálu na Skalkách. „Ve výhledu jsou také hřiště v lokalitě Máchova nebo Riegrova,“ přiblížil záměry města Václav Šimíček z oddělení komunálního hospodářství novojičínské radnice.

„V současnosti uvažujeme o rekonstrukci a rozšíření hřiště v parku na Střelnici v celkové hodnotě 635 tisíc korun,“ uvedl před časem tajemník Městského úřadu Bílovec Rostislav Musila a dodal, že každoročně vynakládá město ze svého rozpočtu třicet tisíc na drobné údržby a úpravy hřišť. Původních herních prvků se zbavují ale také v Odrách. „Ze starých hřišť postupně odstraňujeme normám neodpovídající nebo zničené prvky. Stará hřiště rušíme úplně,“ uvedl Petr Mlčoch, tajemník Městského úřadu Odry. Například ve Frenštátě jsou pak všechna nová hřiště v souladu s platnými normami.