Tato informace však NENÍ PRAVDIVÁ a město Frenštát se od ní distancuje.

„Ihned po zjištění zřejmě podvodného jednání neznámého pachatele, informovalo Fio banku o této skutečnosti. Zároveň byly učiněny kroky ke zjištění pachatele tohoto opovrženíhodného činu," informovalo Deník vedení města, které všechny občany varuje, aby na účet u Fio banky žádné finanční prostředky neposílali.

Výzva

Jediným účtem, který město Frenštát pod Radhoštěm na pomoc obětem zřídilo, je účet vedený u Komerční banky, jehož číslo zní: 3880277/0100.

K TÉMATU:

Poděkování starostky Frenštátu pod Radhoštěm za podporu obětem neštěstí

V posledních dnech zažívá město Frenštát pod Radhoštěm velmi bolestné období. Jen stěží hledat v historii našeho malého podhorského města událost, která by takto tragicky zasáhla jeho obyvatele. Na druhé straně jsme v těchto dnech svědky obrovské přízně a všestranné podpory. Slovy se ani nedá vyjádřit naše vděčnost za solidaritu a účast, která se obětem neštěstí dostává od lidí, organizací, firem, měst a obcí, z celé republiky. Opět se ukázalo, že se lidé dokáží spojit a pomoci, když je potřeba. Na účtu veřejné sbírky a v pokladničce na recepci města se k dnešnímu dni sešlo téměř 9 600 000 Kč. Navíc neustále přicházejí s nabídkou pomoci další dárci.

Chtěla bych touto formou poděkovat všem lidem, krajům, ústředním orgánům státní správy, samosprávám a firmám z celé naší země za projevovanou materiální, finanční a morální podporu. Věřte, že vaše pomoc je přijímána s hlubokým vděkem a pokorou. Prostředky, které se podaří během sbírky nashromáždit, budou beze zbytku využity na pomoc postiženým.

Mgr. Zdeňka Leščišinová
starostka města Frenštát pod Radhoštěm