Neznalost zákona neomlouvá. To si asi v těchto dnech uvědomuje většina z třinácti bývalých zastupitelů Hladkých Životic, kteří v obci působili ve volebním období 2002 až 2006, případně v následujícím.

Obžaloba, jež má desítky stran, je viní z přečinů či trestných činů zneužívání pravomoci úřední osoby, porušování povinností při správě cizího majetku a zneužívání pravomoci veřejného činitele, bývalého místostarostu Roberta Chovance navíc ze zpronevěry a bývalého starostu Jaroslava Petrželu navíc ze zpronevěry a pojistného podvodu.

Výtkou obžaloby vůči obžalovaným je prodej parcel v lokalitě Na stráni. Obec původně dostala pozemek od Pozemkového fondu České republiky jako kompenzaci pro osoby, které kvůli stavbě dálnice musely opustit své domy. Obec tyto pozemky prodala po pěti korunách za metr čtvereční nejen potřebným, ale také některým zastupitelům nebo jejich rodinným příslušníkům a další parcely prodala po padesáti korunách soukromé firmě RVP Invest. To vše v době, kdy ještě neměla pozemky v majetku a měla jen příslib.

Zmocněnkyně obce Hladké Životice Karla Návedlová přednesla návrh, ve kterém se obec domáhá náhrady škody způsobené při prodeji těchto pozemků v celkové výši 11,909 milionu korun. „Ty pozemky byly obci darované, občané poškození stavbou dálnice byli odškodněni, takže nebyl důvod, aby je dále odškodnila ještě obec," zdůvodnila návrh Karla Návedlová s tím, že znalec ocenil předmětné pozemky od 250 korun výše za metr čtvereční, a doplnila, že znalec zaznamenal v roce 2009 prodej obdobného pozemku v obci za 241 korunu za metr čtvereční.

Většina obžalovaných, kteří vypovídali před soudem první den, se hájila tím, že neměli v úmyslu poškodit obec. „Nesouhlasím s tím. Udělal jsem to z neznalosti," uvedl Hynek Skýpala, jenž na zasedání zastupitelstva, kde se stanovila cena, nebyl. Zároveň dodal, že mu už tenkrát vadilo, že obec prodala několik parcel společnosti RVP Invest. „Ale bylo zbytečné říkat něco proti. Starostovi zastupitelé si vždy schválili, co chtěli," naznačil poměry v zastupitelstvu Hynek Skýpala.

Obdobně vypovídal i Miroslav Ries, který rovněž odmítal, že by uváděnou škodu způsobil úmyslně. „Myslím si, že jsme byli uvedeni v omyl. Neznali jsme odhadní ceny pozemků ani cenu v místě obvyklou," snažil se o vysvětlení Miroslav Ries.

Pokud by soud uznal obžalované vinnými, připadla by na každého několikasettisícová náhrada škody. Obec žádá po bývalém starostovi a místostarostovi náhradu škody ve výši 117 tisíc korun, na něž byla vypsána fiktivní dohoda o provedené práci a s požadavkem na náhradu škody ve výši 76,5 tisíce korun se připojila také pojišťovna Alianz. Senát Okresního soudu v Novém Jičíně čeká složité rozplétání případu.