O tom, že zastrašování je jednou z nejúčinnějších metod, jak spotřebitele přimět k uzavření smlouvy či k jinému jednání, se už přesvědčili i někteří lidé z Moravskoslezského kraje.

PŘESVĚDČOVÁNÍ

Například paní Irenu navštívil v polovině loňského roku prodejce nabízející doplňky stravy. Nabízený přípravek nejen vychvaloval, ale použil i sugestivní a přesvědčovací taktiku.

„Nechyběly ani věty o tom, že když si žena nabízený doplněk stravy nekoupí, ohrožuje své zdraví,“ informovala o případu Marcela Reichelová, předsedkyně Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska (SOS MaS). Podle ní paní Irena tlaku neodolala a nakonec si přípravek koupila. Není zdaleka sama, kdo podvodníkům takzvaně „naletěl“.

S podobnými případy se na obránce spotřebitelů obracejí i další lidé.

„Prodejci stačí vyvolat v potenciálním kupujícím strach či obavu o něco, co je pro něj důležité. Ať už se jedná o bezpečí, zdraví jeho či blízkých osob, majetek nebo třeba dobrou pověst, a pak mu nabídnout ideální řešení jeho problému. Prodejci přitom využívají faktu, že strach je jednou z nejintenzivnějších emocí a člověk často udělá téměř vše, aby se tohoto nepříjemného pocitu zbavil,“ vysvětlila předsedkyně obránců spotřebitelů.

Jak Marcela Reichelová také dodala, pokud podnikatel uvádí nepravdivé či zkreslené informace o míře rizika, které spotřebiteli či jeho rodině skutečně hrozí, pak se pravděpodobně jedná o nekalou obchodní praktiku.

„Zastrašování spotřebitele najdeme také na takzvané Černé listině nekalých obchodních praktik. V zákoně o ochraně spotřebitele je uvedeno, že obchodní praktika je považována za klamavou vždy, pokud podnikatel uvádí nesprávné údaje o povaze a míře rizika pro osobní bezpečnost spotřebitele nebo jeho rodiny, pokud si jeho výrobek nebo službu nekoupí,“ upřesnila předsedkyně SOS MaS.

„V některých případech se nám po dlouhých tahanicích podařilo dosáhnout toho, aby byla smlouva zrušena a firma spotřebiteli vrátila i peníze. Jindy je obtížné podepsanou smlouvu takto zrušit a nekalou praktiku prokázat, zejména proto, že vše probíhá většinou ústně a často u spotřebitele doma,“ upozornila šéfka obránců spotřebitelů.