U muže se jednalo o mírné snížení původního osmiapůlletého trestu, u ženy naopak došlo k poměrně výraznému zpřísnění, a to z 5,5 roku na osm let. Oba se pohybovali v sazbě od osmi do dvanácti let žaláře. Cizinci žijící na Novojičínsku podle žaloby několik let pořádali jihoamerické rituály, při nichž podávali nápoj ayahuasca obsahující u nás zakázanou látku DMT.

„Vrchní soud v Olomouci má zato, že na základě provedených důkazů soud prvního stupně dospěl ke správným skutkovým i právním závěrům,“ konstatoval mluvčí olomouckého vrchního soudu Stanislav Cik. Přesto senát rozhodl o zrušení trestů. Jak mluvčí zdůraznil, u Karoliny K. nebyly splněny podmínky pro uložení trestu pod spodní hranici sazby, u Jaroslawa K. byl naopak trest ve výši 8,5 roku nepřiměřeně přísný. Oběma nově uložil osm let ve věznici s ostrahou, byli také vyhoštěni na dobu neurčitou. Před soudem stanul i třetí Polák, který nemovitost na Novojičínsku spravoval a nějakou dobu přebíral zásilky ze zahraničí. U něj zůstal trest stejný – jeden a půl roku s podmíněným odkladem na tři roky.

Celníci

Na vyšetřování případu se podíleli američtí a němečtí celníci. V jejich rukou skončily hned čtyři zásilky z Peru s nápojem ayahuasca. Rozbory prokázaly, že obsahují u nás zakázanou látku DMT. K zadržení balíků došlo v USA v Miami a v Německu v Lipsku a Frankfurtu nad Mohanem. Směřovaly do obce Heřmanice u Oder na Novojičínsku.
Informace se dostaly k ostravským celníkům z protidrogového oddělení, kteří následně ve spolupráci s příslušníky ostravské expozitury Národní protidrogové centrály provedli na Novojičínsku velkou razii.

Manželé u soudu vinu odmítli a prohlásili, že jde o nepochopení. Jaroslaw K. podle svých slov žádnému z klientů nepodal ayahuascu s DMT. Přiznal pouze, že ayahuascu sám užil. „Abych mohl vést ceremonie v návaznosti na tradice,“ vysvětlil. U ostatních prý využil jiné techniky k navození potřebného stavu. „Sám jsem vypracoval takovou metodu, kdy to není nutné. Jsem hrdý na tuto metodu,“ uvedl muž, který se podle svých slov před deseti roky rozhodl pro zásadní životní změnu. „Zahodil jsem dosavadní styl života, práci v bance, titul magistra. Mám jediný cíl, udělat tolik dobrého, co budu moci. To, co nás potkalo, je velmi nespravedlivé. Jak je možné, že člověka, který dělá něco dobrého a šlechetného, potká něco takového,“ prohlásil. Také Karolina K., jež při rituálech vystupovala jako pomocnice svého manžela, vinu odmítla. Po celou dobu prý věřila, že vše, co dělá její manžel, je legální. „Nic jsem neudělala, nic jsem neobjednávala, nikomu jsem nic nedávala,“ dodala Karolina K. Soud ale jejich obhajobě neuvěřil. 


Šamanské rituály probíhaly v domě v Heřmanicích u Oder i na dalších pronajatých místech. Součástí seancí měla být konzumace nápoje ayahuasca. Po jeho vypití se lidé dostávají do transu a prý jsou schopni vstoupit do jiných dimenzí a mluvit s duchy. Sezení probíhala několik let. Konala se v průměru dvakrát měsíčně. Byla určena klientům z Polska, Rakouska, Německa, Norska, Nizozemí a Velké Británie. Každý z účastníků zaplatil v přepočtu deset tisíc korun. Rituály podstoupilo bezmála 1500 lidí, někteří opakovaně. Uvedli, že šlo o očistná sezení, která jim pomohla. Jedna z žen například vypověděla, že měla od mládí sexuální trauma, kterého se po seanci zbavila. „Pomohlo to,“ prohlásila. Dalším byl bývalý polský vězeňský dozorce, jenž se potýkal s velkými alkoholovými problémy. Po rituálu se prý vše vyřešilo a konečně našel smysl života.

K TÉMATU

Případ vyvolal diskuzi i v odborných kruzích. Vznikly webové stránky, svolána byla i on-line diskuse odborníků s názvem „Indiánská liána duše ayahuasca: nebezpečná droga, nebo nadějný lék?“ Pořádal ji nadační fond pro výzkum psychedelik Psyres.

„Odborná obec nyní otevírá téma, zda konečně není čas na dekriminalizaci psychedelik včetně ayahuascy,“ uvedla zástupkyně Psyres Monika Rohlenová a dodala: „Ayahuasca je celosvětově rozšířený fenomén, který si získává stále větší pozornost také v moderní západní společnosti. Psychedelický nápoj, připravovaný z jihoamerické liány Banisteriopsis caapi, je v posledních letech předmětem řady vědeckých výzkumů a v některých částech světa se využívá například k léčbě závislostí. Mluví se o jeho využití v psychoterapeutické praxi, při léčbě závislostí a depresí.“