Tamní starosta Ladislav Honusek se po domluvě s radou města rozhodl podat trestní oznámení na neznámého pachatele, s tím, aby orgány činné v trestním řízení prověřily trestné činy obecného ohrožení a obecného ohrožení z nedbalosti. Existuje totiž podezření, že tak velký rozsah povodně byl způsoben, nebo přinejmenším zásadně ovlivněn, nevhodně projektovanou výstavbou dálnice a dálničního přivaděče, respektive možnými vadami stavby či stavební dokumentace.

Starosta Studénky rovněž svolal na čtvrtek 30. května do sálu městského úřadu veřejné jednání s občany města, na které přizval také zástupce Ředitelství silnic a dálnic ČR a zástupce Povodí Odry.