Ženy se prokázaly, že jsou ze společnosti Centrální výběrová řízení a.s. Pokud někoho přesvědčily k podepsání smlouvy, ve které se zavazuje k podepsání další smlouvy změny odběru dodavatele, dotyčný má možnost závazek zrušit odstoupením od smlouvy, a to do 14 dnů od podpisu.