Bylo kolem půl druhé ráno, když se na služebně MP Nový Jičín rozezněl telefon a hlas na druhé straně oznámil rušení nočního klidu na Dvořákově ulici v Novém Jičíně. „Hlídka, která přijela na místo, z uvedeného bytu slyšela hlasitou hudba a dětský hlas. Hlídka zaklepala na dveře, z bytu se ozval dětský hlas a mužský hlas s vulgárními nadávkami,“ popsala situaci Ilona Majorošová, mluvčí MP Nový Jičín.

Po nějaké chvilce otevřel dveře dvaačtyřicetiletý muž, který byl zjevně opilý a nepřestával strážníky hrubě urážet. Tomu přihlížela žena, rovněž zjevně opilá s nepřítomným výrazem v obličeji. „Hlídka MP muže upozornila na rušení nočního klidu z tohoto bytu, muž začal ještě víc křičet a běhal po bytě jak smyslu zbavený. Poté vzal do rukou asi roční dítě a prudce s ním pohyboval směrem ke strážníkům, kdy hrozilo, že mu dítě vypadne. Na to žena zareagovala tak, že mu dítě odebrala z rukou. Žena hlídce nedovedla odpovědět, proč v tuto hodinu ještě děti nespí,“ doplnila Majorošová.

Až po několikátém upozornění muž hlasitou hudbu ztišil. Strážníci mu pak sdělili, že záležitost postoupí správnímu orgánu k dořešení a informace o malém dítěti a prostředí, v jakém se nacházelo, předají Odboru sociálních věcí.