Před senátem Okresního soudu v Novém Jičíně se včera sešli zástupci obce Hladké Životice, proti nimž pomyslně zasedli bývalý starosta Hladkých Životic Jaroslav Petržela a jeho právní zástupce Tomáš Krásný.

Bývalý starosta si na konci svého volebního období, v říjnu 2010, nechal vyplatit odměnu ve výši 70 tisíc korun. Po komunálních volbách 2010 ale v obci zasedlo nové vedení, a to přišlo na jisté nesrovnalosti ve věci vyplacení této odměny. Proto Jaroslava Petrželu vyzvalo k navrácení zmíněné částky, a když tak neučinil, snížilo mu o ni částku, na kterou měl ze zákona nárok po ukončení funkce starosty.

Tato částka činí pět plus jednonásobek pobírané odměny ve funkci starosty. Jaroslav Petržela obec zažaloval.

Středeční jednání okresního soudu se zabývalo otázkou, za jakých podmínek vlastně tenkrát zastupitelé schválili odměnu tehdejšímu starostovi. Soud spoléhal na to, že bude mít jasno po výpovědi bývalého místostarosty Roberta Chovance. Ten se ale ve svých výpovědích několikrát pořádně zamotal.

„Nejprve říká, že to byla odměna na základě ústní dohody, přitom jedním dechem dodává, že to byl dar,“ konstatovala předsedkyně senátu Naděžda Červenková.

Odměn bylo více

Potvrdilo se to, o čem se po obci kdysi jen potichu mluvilo, tedy že si starosta Petržela nechal tučnou odměnu vyplatit vícekrát. Soud má například k dispozici písemnou dohodu o provedení práce mezi obcí Hladké Životice a Jaroslavem Petrželou, kterou podepsal Robert Chovanec, z února 2008. „Mělo se jednat o vyjednávací pozici při výstavbě dálnice, brigádnickou činnost při výstavbě chodníků, při rekonstrukci bývalé základní školy, výstavbě letiště,“ přiblížila obsah smlouvy soudkyně Naděžda Červenková a upřesnila, že dohoda byla psaná na objem práce 150 hodin za 117 225 korun, tedy sto tisíc korun čistého.

Další dohoda je ze dne 29. 10. 2010 a je opět mezi Jaroslavem Petrželou a Hladkými Životicemi zastoupenými Robertem Chovancem. Jedná se zase mimo jiné o provedení práce v souvislosti s výstavbou dálnice na částku 82 260 korun, po srážce daně 70 tisíc korun.

Robert Chovanec, u soudu jako svědek, tvrdil, že dohodu s Petrželou uzavřel ústně počátkem roku 2010, poté upřesnil, že to bylo při jednání rady, ale že to v usnesení rady asi nikde nebude. „Chtěli jsme také, aby nám investor opravil místní komunikaci, takzvanou malou stranu, která sice byla zničena jen z části, ale my jsme chtěli, aby obec byla krásná. Tak jsem mu řekl, že pokud se mu to podaří, dostane nějaký finanční dar. Výši jsme nespecifikovali,“ uvedl Chovanec, jenž při svých odpovědích nahlížel do nějakého sešitku a listin, které měl před sebou.

Fiktivní dohoda, zlatý padák

Na návrh Karly Návedlové, zastupující obec Hladké Životice, jej předsedkyně soudu požádala o vydání poznámek. Od té chvíle si Chovanec mnoho podrobností nepamatoval. Mimo jiné ani to, že by s Petrželou v roce 2008 sepsal nějakou dohodu o provedení práce. O podpisech pod dvěma dohodami z té doby ale prohlásil, že jsou jeho. Další dohodu, tu z roku 2010 sice podepsal, ale obsah prý neznal. Ten tvořila pracovnice obecního úřadu. Robert Chovanec upozornil, že prý vše konzultovali s nějakou paní Urbánkovou z ministerstva vnitra. „Tu poslední odměnu jsme konzultovali s tou kočkou, teda s tou paní z ministerstva,“ uvedl doslova v jedné chvíli bývalý místostarosta Chovanec.

Z jeho výpovědi vyšlo najevo, že podobnou odměnu, jakou navrhovali starostovi obce, nikomu jinému nenavrhovali. Chovanec rovněž, možná nechtě, potvrdil, že dohoda o provedené práci měla být jen zástěrka pro vyplacení odměny starostovi. „Po volbách jsem hovořil s paní Návedlovou, která se mě ptala, jak má chápat tu odměnu. Řekl jsem, že to starosta má za starost o obec a za úspěchy. Je pravdou, že když se mě potřetí zeptala, za co má ten dar, řekl jsem jí, ať to bere jako zlatý padák,“ řekl Chovanec.

Předsedkyně senátu občas kroutila hlavou. Například nad skutečností, že zastupitelé sice Petrželovi odsouhlasili odměnu sedmdesát tisíc korun, ale v rozpočtu byla částka zvýšena o daň. „Kdo tu daň platil? Obec? Tomu nerozumím. Tu daň jste schválenou neměli,“ sdělila předsedkyně soudu.

To, že dohoda o provedení práce s Jaroslavem Petrželou byla fiktivní, naznačuje další Chovancovo vyjádření, které zde zaznělo. „Chtěli jsme starostu motivovat, ať obec pozvedne investicemi do ní, a toto byl jediný způsob, jak mu mohla být vyplacena odměna.“

Tím, kdo proti udělení odměny starostovi vystoupil už na zasedání zastupitelstva Hladkých Životic 19. října 2010, byla Jana Víchová, tehdy opoziční zastupitelka, dnes místostarostka obce. „Chtěla jsem vysvětlení této částky, včetně definování prací vyplývajících z dohody,“ uvedla Jana Víchová, která popsala, jak viděla průběh předmětného zasedání ona. „Nesouhlasila jsem s tím, že mělo jít o nadstandardní práce starosty, a tudíž ani s vyplacením odměny,“ dodala Jana Víchová s tím, že ví, že obdobnou odměnu starosta dostal už někdy dva roky předtím.

Rozhodnutí novojičínského soudu zatím nepadlo. Na návrh Petrželova zástupce Tomáše Krásného předvolá předsedkyně senátu další členy tehdejšího obecního zastupitelstva.