Žena tedy zkusila poslední možnost, a to dovolání k Nejvyššímu soud v Brně. „Toto dovolání bylo odmítnuto, to znamená, že se meritum věci neprojednávalo. Důvodem bylo, že jej podala z jiného důvodu, než uvádí trestní řád,“ nastínil mluvčí Nejvyššího soudu v Brně Petr Knötig. Z usnesení lze chápat, že Kramarzová se domáhala hlavně přehodnocení zjištění skutkové podstaty činu ve svůj prospěch a nikoliv přehodnocení případného zajišťování a vyhodnocování důkazů.

Samotný případ byl zarážející zejména cynismem pachatelů. Udál se 24. prosince ve Studénce v domě číslo 745. K tehdy pětadvacetileté Vladimíře Kramarzové měl přijít padesátiletý pracovník firmy Provident Financial pro splátku úvěru. Žena ale nemínila nic zaplatit. Domluvila se s dvacetiletým Tomášem Šmondrkem a jeho patnáctiletým kamarádem, že muže přepadnou a okradou o peníze a auto. Původně ho chtěli omráčit úderem skleněnou lahví, rozhodli se ale pro paličku na maso s kovovou hranou. Tělo chtěli zabalit do koberce a odvézt na odlehlé místo.

Dokonce se připravovali i na to, že by jej zabili. „Kdyby nepřežil, tak bychom ho někde zakopali,“ uvedl při výslechu patnáctiletý školák.
Kramarzová pozvala padesátiletého výběrčího do kuchyně, kde na něj Šmondrk zaútočil. Muž po prvním úderu upadl do bezvědomí, ze kterého se však záhy probral. Následovaly další rány, které se snažil vykrýt. Z posledních sil se mu podařilo vyběhnout na chodbu domu a ukrýt se u sousedů. Soud původně projednával případ jako loupež, ale překvalifikoval jej na loupežnou vraždu ve stádiu pokusu. Šmondrk dostal 13 let, Kramarzová 12 a patnáctiletý pomocník šest let.