Sedmdesát tisíc korun jako odměnu si nechal na konci minulého volebního období odsouhlasit zastupitelstvem Jaroslav Petržela, jenž v Hladkých Životicích působil v letech 1992 až 2010 jako starosta obce. Když přišlo na řadu schvalování odměny, ještě o ní vtipkoval. Uvedl, že ve své práci byl úspěšný pouze ze sedmdesáti procent, proto sedmdesát tisíc. Měl v zastupitelstvu potřebnou většinu svých příznivců, kteří mu odsouhlasili prakticky vše, tedy i tuto odměnu, již si Petržela posléze nechal vyplatit. Opoziční zastupitelé jen bezmocně přihlíželi.

Po komunálních volbách 2010 ale v obci zasedlo nové vedení, a to přišlo na jisté nesrovnalosti. „V rámci kontrolního auditu se zjistilo, že bývalý starosta uzavřel s obcí dohodu o provedení práce jako fyzická osoba a odměna měla být právě za tuto práci,“ uvedla právní zástupkyně obce Hladké Životice Karla Návedlová. Dohoda byla o práci nad rámec funkce starosty při výstavbě dálnice D 47 a dále o jednání se společností ČEZ. Podle Karly Návedlové je ovšem uzavření takové dohody neslučitelné s funkcí starosty obce.

Nové vedení obce proto po komunálních volbách v roce 2010 vyzvalo Petrželu k navrácení sedmdesátitisícového „zlatého padáku“, a když tak neučinil, ponížilo mu o těchto sedmdesát tisíc korun částku, na kterou měl ze zákona nárok po ukončení funkce starosty. Tato částka činí pět plus jednonásobek pobírané odměny ve funkci starosty. Proto bývalý starosta obec zažaloval.

Mezi oběma stranami nedošlo k dohodě o mimosoudním vyřízení záležitosti, a tak ve středu 18. ledna v této věci zasedl soud.

Okresní soud v Novém Jičíně mimo jiné řešil, za jakých podmínek zastupitelé Petrželovi zmíněnou odměnu odsouhlasili. Jak to doopravdy bylo, by měli objasnit svědci, kteří budou vypovídat na dalším jednání. Ve věci bývalého a současného vedení obce Hladké Životice se nejedná o první soudní spor. V současné době se například chýlí ke konci soud ve věci určovací žaloby obce na vlastnictví některých pozemků, které kdysi obec vedená Petrželou dostala darem v rámci vyrovnání škod spáchaných výstavbou dálnice. Prodej pozemků ale neproběhla v souladu se zákonem. Všechny doposud dořešené pozemky už jsou opět v majetku Hladkých Životic.

Není vyloučeno, že budou i další soudy. Policie totiž zahájila vyšetřování možné trestné činnosti v souvislosti s chodem obce. Toto vyšetřování se dotýká třinácti členů zastupitelstva Hladkých Životic v letech 2002 až 2006. „Mohu sdělit, že jsme rozeslali usnesení o zahájení trestního stíhání bývalému vedení obce Hladké Životice s podezřením ze spáchání několika trestných činů. To, že bylo usnesení rozesláno, ještě neznamená, že skutečně došlo k protiprávnímu jednání všech osob. S ohledem na presumpci neviny a na to, že jsme na samém počátku vyšetřování, více informací v tuto chvíli nemohu poskytnout,“ sdělil na dotaz Novojičínského deníku novojičínský okresní policejní mluvčí Petr Gřes.

Více v úterním týdeníku Region!