Hlavní líčení se bude konat na Krajském soudě v Ostravě. Místo bylo vybráno na základě důležitých kritérií, jako je velikost, bezpečnost, finanční náročnost, dostupnost a v neposlední řadě i ozvučení celého průběhu jednání.

„Chci, aby nám místnosti vyhovovaly po všech stránkách, tak aby byl zajištěn hladký průběh hlavního líčení,“ řekl Deníku Jiří Hanzelka. Přesné datum prvního líčení není ještě stanoveno, předpokládá se, že se tak stane v květnu, nejpozději začátkem června.