Sourozencům, které si manželé vzali do poručnické péče v roce 2012, bylo čtrnáct měsíců. Když bylo dětem okolo šesti let, někdo napsal kompetentním orgánům anonym, vše nakonec vyústilo v roce 2017 v předběžné opatření, kdy okresní soud nařídil odebrání dětí pro podezření z jejich týrání.

V hlavním líčení vypověděla řada svědků. Někteří uváděli, že nesouhlasili se způsobem výchovy dětí, a proto se s rodinou přestali stýkat, jiní zase manžele obhajovali, že se snažili děti vychovávat, jak nejlépe uměli.

Domácí násilí zažívají v Česku tisíce dětí
Soud v Novém Jičíně se zabývá trestáním dětí jezdeckým bičíkem

Z výpovědí samotných dětí vyšlo najevo, že pokud se něčím provinily, dostaly od svých poručníků jezdeckým bičíkem. Dívka, která trpěla syndromem ADHD se navíc pomočovala například v noci ze spaní. Za trest si musela ještě v noci vyprat pyžamo, občas musela spát na matraci na zemi. Také musela mít natažený budík na brzkou ranní hodinu, aby si po zazvonění zašla na záchod.

Státní zástupce označil zacházení s nezletilými dětmi jako zlé po fyzické i psychické stránce ve vyšším stupni bezcitnosti a uvedl několik příkladů, které zazněly v předešlých jednáních. Navrhl pro každého z manželů podmíněný trest ve výši dvou a půl roků se zkušební dobou nad středem výměry.

Ilustrační foto
V případu údajného týrání vypovídali další svědci

Obhájce obžalovaných naopak požadoval, aby jeho klienty soud zprostil obžaloby. „Z výpovědí žádného ze svědků nevyplývá, že by se dopustili něčeho, co by naplňovalo skutkovou podstatu toho, co je jim kladeno za vinu,“ zdůvodnil obhájce svůj návrh.

Rozdělil svědky do tří skupin, tou první byli svědci obžaloby, kteří podle něj byli například bývalí přátelé, z nichž se stali posléze nepřátelé obžalovaných, dalšími byli svědci obhajoby, vesměs známí obžalovaných a třetí skupinou byli svědci soudu. Obhájce se také kriticky vyjádřil k tomu, jak byl veden výslech dětí, kdy jim byly některé otázky kladeny opakovaně, nebo výslech nebyl přerušen, přestože o to dívka požádala.

Senát okresního soudu se radil poměrně dlouhou dobu, jeho předseda, soudce Jaromír Pšenica, pak sdělil, že soud oba bývalé poručníky zprošťuje obžaloby.

Okresní soud v Ostravě si společně s Krajským soudem v Ostravě pro návštěvníky připravily simulované hlavní líčení (trestní řízení) s komentářem a s následnou diskuzí v rámci projektu Noc práva, 6. března 2020 v Ostravě.
Noc práva v Ostravě: Obrovský zájem veřejnosti, na pitevně, u soudu i jinde

V odůvodnění se vrátil až k počátku, kdy si pěstouni vzali děti, z nichž jedno trpělo syndromem ADHD, druhé syndromem ADD, což byl pro lidi, kteří předtím děti neměli, velmi složitá situace. Soud uznal, že manželé děti bili a dokonce jezdeckým bičíkem.

„Nepodařilo se ale prokázat jak často a jaká byla intenzita bití. Ve svědectvích zaznělo pouze jednou, že chlapec měl modřinu,“ řekl soudce Pšenica.

Podobně se soud postavil i k tomu, že si dívka v noci musela prát pomočené věci, nebo, že musela mít nachystaný budík. „Výchovné prostředí asi nebylo ideální, ale nevhodná výchova ještě není trestná. Skutek se stal, ale není trestným činem,“ shrnul Jaromír Pšenica.

Ihned po vyřčení verdiktu se vůči němu státní zástupce odvolal.