Psi musí být očipováni do tří měsíců od narození. Pokud by předtím přecházeli k novému majiteli, musí mít mikročip již zavedený. „Povinností chovatele psa v současné době je, aby v dokladu o očkování proti vzteklině bylo uvedeno číslo mikročipu, kterým je pes označen,“ řekl Deníku mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Majer.

Zjistit, zda chovatelé povinnost splnili, nebude tak snadné. Centrální evidence psů spravovaná SVS vznikne až od ledna 2022. Veterinární správa ale doporučuje, aby lidé povinnost nepodceňovali. Její (ne)plnění se bude kontrolovat a pokutovat. „V případě, že sankcionovaný subjekt pokutu v době splatnosti neuhradí, předává SVS pohledávku Celnímu úřadu, který má kompetenci ji dále vymáhat,“ říká Majer.

Ani po zaplacení pokuty přitom nedbalý pejskař nemusí mít vyhráno, pokud se urychleně nevydá k veterináři pro čip. „Pokud by opakovaná kontrola u téhož chovatele zjistila, že nemá stále psa označeného, může mu být pokuta uložena vícekrát,“ prohlásil Majer.

Nová pravidla, jež veterinární zákon zavádí, se netýkají jen psů. Zpřísňují se i podmínky pro porážku nemocných nebo zraněných zvířat na jatkách. Bude je možné provádět jen za přítomnosti veterináře. Novou legislativu přivítají i výrobci potravin z hmyzu, jež jsou nyní zařazeny mezi takzvané nové potraviny, takže jim také české zákony umožní jejich výrobu. Hmyz určený k výrobě potravin pro konzumaci lidmi i ten, jenž bude sloužit jako krmivo pro zvířata, ovšem bude muset být pod příslušným veterinárním dozorem.

Přísněji na útulky

Se zpřísněním podmínek se musejí smířit i provozovatelé útulků pro toulavá a opuštěná zvířata. Ministerstvo zemědělství vypracuje vyhlášku, jejíž ustanovení budou muset dodržovat, aby mohli od veterinářů získat potřebnou registraci. Pokud se při kontrole prokáže závažné porušení pravidel, o registraci zase přijdou.

Veterináři si také lépe ohlídají v tuzemsku chované šelmy a primáty. Pokud je chovatelé hodlají přemístit, budou si muset předem vyžádat veterinární osvědčení – v případě primátů již ode dneška, u šelem až po schválení připravované novely zákona na ochranu zvířat proti týrání.