S návrhem přišlo ministerstvo na podzim 2020. Přípravy přivaděče vysvětlilo chybějící vodou na Olomoucku a Přerovsku v uplynulých suchých letech.

„Zejména oblast Hornomoravského úvalu, konkrétně Olomoucko, Přerovsko, Pobečví a Haná, se v letech 2015 až 2020 potýkala s nedostatkem vodních zdrojů pro průmysl, zemědělství a pro výrobu pitné vody, docházelo k přetěžování současně využívaných vodních zdrojů, a to zejména v jejich vazbě na životní prostředí a jeho ochranu,“ připomněl důvody návrhu mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.

Silnice z Dlouhé Loučky do Tvrdkova - rozbitá a plná děr v Olomouckém kraji a jako vyžehlená asfaltka v Moravskoslezském kraji
Silnice na naštvání: na Olomoucku tankodrom, za hranicí kraje jako nová

V těchto regionech podle ministerstva vznikl požadavek k prověření variant možného posílení dodávek vody. Vláda proto uložila zajistit zpracování investičního záměru k posílení zdrojů.

Úvahy o propojení povodí Odry a Moravy pro vodárenské účely nejsou nové. O zásobování Olomoucka z Úpravny vody Podhradí u Vítkova v Oderských vrších se uvažovalo již v 70. a 80. letech minulého století.

„To byl ostatně jeden z důvodů, proč bylo rozhodnuto o vybudování nádrže Slezská Harta a proč byla Úpravna vody Podhradí jako největší úpravárenský provoz v tehdejším Severomoravském kraji technicky navržena na danou výrobní kapacitu,“ připomněl Marek Síbrt, mluvčí společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava.

V současnosti navíc není kapacita systému plně využita jak z hlediska zdrojů v podobě údolních nádrží, tak výrobních kapacit v podobě centrálních úpraven pitné vody. Rezerva podle mluvčího činí přes 900 litrů za sekundu.

Rybník v Bělkovicích projde revitalizací, další nové jsou v plánu
Gigantická přehrada Bělkovice? Obec chystá "svoje" rybníky a tůně

Tři varianty řešení

Celkem byly vloni prověřeny tři hlavní varianty řešení převodu vody z povodí Odry na území řeky Moravy v maximálním množství 1 000 litrů za sekundu.

Dvě uvažovaly se stavbou nového přivaděče: gravitačního raženého přivaděče nebo potrubního přivaděče pod úrovní terénu s čerpáním vody ve směru na Olomouc a s odběrem povrchové vody z kaskády nádrží Slezská Harta a Kružberk na řece Moravici.

Třetí variantou bylo využití již existující infrastruktury – Ostravského oblastního vodovodu Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava s dodávkou pitné vody z úpravny vody Podhradí.

„Tato varianta byla rozdělena na dvě podvarianty V3 se zrychlovací stanicí na stávajícím potrubí DN50 a V4 s položením potrubí DN800 souběžného s dnešním přivaděčem do prostoru Moravské brány,“ vysvětlil mluvčí ministerstva zemědělství.

Všechny tři hlavní varianty pak odborníci porovnávali z hlediska investičních a provozních nákladů i časových nároků. Vloni v červnu pak byl investiční záměr předložen zástupcům obou krajů.

Přehrada Slezská Harta, listopad 2020
Jak dostat vodu ze Slezské Harty na Hanou? Část potrubí už tam vede

Sucho se má řešit jinak

Podle současného vedení Olomouckého kraje však není v olomouckém regionu poptávka po takovém projektu.

„Sucho se má řešit jinak, než dlouhými rourami mezi kraji. Energii a peníze bychom měli nasměrovat spíše do chytrého hospodaření s vodou v krajině, než do podobných megalomanských projektů,“ uvedl krajský radní pro oblast životního prostředí, odpadů a zemědělství Martin Šmída.

Nad aktivitou se hned po jejím zveřejnění pozastavili také vodohospodáři z Olomoucka.

„Nevím, proč se nyní řeší převod vody ze Slezské Harty na Olomoucko. Desítky let tady mluvíme o tom, že pokud se nebude vody dostávat, půjdeme cestou rozšiřování na Dubicko a Mohelnicko," reagoval Jiří Kožušníček, technický náměstek VHS Olomouc, která na Olomoucku vlastní osm vodovodů a 19 pramenišť o celkové vydatnosti 832 litrů za sekundu.

Vodní nádrž. Ilustrační foto
Přehrada nad Dlouhou Loučkou? Zafungovala by. Obec preferuje menší stavby

Stavět se (zatím) nebude

Vláda nakonec vloni na podzim doporučila variantu V4 - počítá s položením potrubí průměru 80 centimetrů souběžného s dnešním přivaděčem do prostoru Moravské brány.

Stavět se ale nebude. Alespoň zatím ne.

Vzhledem k tomu, že v současnosti na Olomoucku a Přerovsku není poptávka po vodě a zároveň existuje rezerva v současné době provozované vodovodní větvi Ostravského oblastního vodovodu do povodí Horní Moravy na Přerovsko s možností okamžitého využití této rezervy, doporučila vláda tuto variantu promítnout do koncepčních a plánovacích dokumentů obou krajů - pro budoucí využití v případě poptávky po vodě.

„Investiční záměr, ve kterém byly porovnány možné varianty řešení, byl dokončen a bylo doporučeno sledovat variantu V4, v případě zvýšených požadavků na vodu v budoucnu. V současné době není tento záměr dále rozpracováván,“ uzavřel mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý.

Protipovodňová opatření na řece Desné - lokalita u rapotínského kostela.
Proměna Desné za 375 milionů skončila, takto vypadá