Návštěvníci si mohli projít zámek i kostel, zhlédli různá rytířská klání i originální taneční variaci na hru Šachy, děti se zabavily při různých hrách. Akce se uskutečnila ke 200. výročí posvěcení kostela a při té příležitosti celebrovali velkou mši František Václav Lobkowicz, ostravsko-opavský biskup, a Lukáš Evžen Martinec, opat na Starém Brně.

V areálu zámku se navíc připomínalo 250. výročí hraběnky Marie Walburgy. Záštitu nad oslavami převzal samotný Franz Joseph, hrabě Waldburg-Zeila, majitel paláce Hohenems a pravnuk císaře Františka Josefa I.