V měsíci květnu budou dobrovolníci ve vestibulu budovy oslovovat návštěvníky městského úřadu, aby vyplnili krátký anonymní dotazník. Ten bude stejně jako v předchozích letech obsahovat dotazy týkající se spokojenosti či nespokojenosti s vyřízením žádostí, čekací dobou, dostupností a prostředí kopřivnické radnice, kompetencemi a osobním přístupem místních úředníků a podobné věci.

Každý z dotázaných bude moci při hodnocení užít stupnici stejnou, jaká se používá ve škole. 1 tedy pro absolutní spokojenost, 5 jako nespokojenost.

Průzkum se poprvé konal v roce 2009. Tehdy, dotazníky týkající se spokojenosti, vyplnilo 122 respondentů a radnici udělilo známku 1,37.