Orava patřila k orlům, jež byli do volné přírody vypuštěni v rámci jedinečného projektu nazvaného Návrat orla skalního do České republiky. Samice byla pracovníky záchranné stanice v Bartošovicích vypuštěna 11. srpna 2009. Přes slibnou kondici samice byla ale o pár měsíců později, 28. března 2010, nalezena uhynulá v oblasti mezi obcemi Loučka a Blatnice.

„Orlice Orava byla opatřena satelitní i radiovou vysílačkou. Přerušení dat ze satelitu bylo náznakem, že něco není v pořádku. Z toho důvodu byl proveden v místě posledních lokací podrobný monitoring a došlo k nálezu kadaveru orlice,“ uvedl Petr Orel ze Záchranné stanice a centra ekologické výchovy v Bartošovicích. Kvůli podezření záchranářů byla Orava hned po nalezení předána k vyšetření a zjištění příčiny uhynutí do Státního veterinárního ústavu v Olomouci.

Před několika dny pracovníci stanice obdrželi potvrzení toho, že Orava byla otrávena. „Toxikologické vyšetření v těle orlice prokázalo přítomnost karbofuranu.,“ potvrdil Orel s tím, že se jedná o zakázaný druh pesticidu a že orlice tedy největší pravděpodobností pozřela otrávenou návnadu. Smrt Oravy nebyla bohužel jediným případem ve kterém svou roli sehrály zakázané látky. „

Je to již druhý velmi smutný případ, kdy člověk tímto drastickým způsobem zasáhl do života orlů skalních, vypuštěných v rámci předmětného projektu. První objetí se stala samice Gabča, která byla otrávená v září 2009 na Voticku,“ uvedl Orel. Podle něj je evidentní, že touto krutou smrtí hyne ročně velké množství predátorů a že se tedy ani zdaleka nedaří tento negativní jev eliminovat.

„Podali jsme trestní oznámení na neznámého pachatele pro podezření spáchání trestného činu v návaznosti na zákon o ochraně přírody a krajiny a zákon o myslivosti na Obvodní oddělení Policie ČR ve Veselí nad Moravou a na Okresní stání zastupitelství v Hodoníně,“ dodal na závěr Orel.