Zájem o ni projevila společnost Agel, která by musela převzít veškeré závazky nemocnice s příslibem zachování dosavadního rozsahu poskytované zdravotní péče. Budoucnost novojičínské nemocnice v případě jejího pronájmu nastiňuje generální ředitel společnosti Agel Filip Horák.

Pokud ve středu radní schválí záměr pronájmu nemocnice vaší společnosti, jak se toto rozhodnutí dotkne obyvatel Novojičínska a Vítkovska?

Prakticky to vůbec nepocítí. Nemocnice bude fungovat jako doposud. Lidé se nemusí bát. Vždyť obdobný model spolupráce funguje například v Olomouckém kraji, kde už pátým rokem provozujeme nemocnice v Prostějově, Šternberku a Přerově nebo v nedalekém Valašském Meziříčí, kde sedmým rokem provozujeme městskou nemocnici.

I přes kritiku šéfa sociálních demokratů Bohuslava Sobotky kraj pokračoval v létě v přípravách pronájmu novojičínské nemocnice. Na čem jste se s krajem dohodli?

Podle návrhu smlouvy by nám kraj pronajal nemocnici od ledna příštího roku na dvacet let. S nemocnicí převezmeme i vzniklé záporné saldo na úrovni téměř poloviny ročního obratu nemocnice. Součástí smlouvy je i investiční závazek ve výši až 220 milionů korun na rekonstrukci operačních sálů a ARO. Kromě toho plánujeme nad rámec smlouvy pořídit v příštím roce také špičkový diagnostický přístroj PET CT, který bude prvním přístrojem tohoto druhu v Moravskoslezském kraji a jehož pořízení nás vyjde přibližně na sto milionů korun.

Ozývají se však hlasy, že by pronájem novojičínské nemocnice soukromé společnosti mohl znamenat konec nerentabilních lékařských oborů a rozvoj těch lukrativních…

I to je ve smlouvě ošetřeno, nicméně my jsme si vědomi poslání novojičínské nemocnice jako okresní nemocnice v celé spádové oblasti. Nehledě na to, že třeba pacienti s nádorovým onemocněním trpí často řadou průvodních nemocí, které vznikají s věkem nebo jsou důsledkem léčby nádorů. Z toho jasně vyplývá, že nemáme v plánu redukovat rozsah péče či dokonce rušit jednotlivá oddělení. Ve smlouvě je to navíc ošetřeno tak, že ke zrušení jakéhokoliv oddělení potřebujeme souhlas rady kraje.

Ještě větší strach o osud své nemocnice nyní zažívají lidé z Vítkova. Tamní nemocnice ještě před patnácti lety poskytovala všestrannou péči, teď tam zbývá pár desítek lůžek pro dlouhodobě nemocné, několik ambulancí, rentgen a laboratoř.

Už na jaře jsme deklarovali, že chceme nemocnici ve Vítkově zachovat. Zachování rozsahu i struktury zdravotní péče ve vítkovské nemocnici je zaručeno i smluvně. Naopak hodláme posílit ambulantní část a umožnit místnímu zdravotnickému personálu vzdělávání a další odborný rozvoj.

Obavu o svoji budoucnost mají také někteří zaměstnanci novojičínské nemocnice. Nejvíc se bojí propouštění a snižování platů.

Rozhodně nemáme v plánu zaměstnance propouštět či snižovat jejich mzdy. Bylo by to nelogické vzhledem k tomu, že chceme rozsah stávající péče zachovat. Případnou redukci počtu pracovníků chceme řešit přirozeným úbytkem, kdy po určitou dobu nebudeme přijímat nové zaměstnance za zaměstnance, kteří odejdou například do důchodu. To jsme zaměstnancům novojičínské nemocnice vysvětlili už v červnu při našem společném setkání. Úspory chceme hledat jinde.

Kde?

Máme mnoholeté zkušenosti s řízením nemocnic. Žádná z našich nemocnic není ve ztrátě, přestože struktura většiny našich nemocnic je podobná jako v Novém Jičíně. Výrazné úspory realizujeme v obchodní a investiční politice. Využíváme takzvaných úspor z rozsahu, kdy dosahujeme výrazných slev při nákupu zdravotnického materiálu, přístrojů, ale i například energií a potravin.