Lokomotiva spoje RJ IC1010 vypověděla službu chvíli po 13. hodině kousek za Ostravou a zastavila u stanice Suchdol nad Odrou.

„Cestující byli o situaci informováni stevardy. Taková událost, kdy se nepodařilo lokomotivu zprovoznit, postihla naše vlaky vůbec poprvé. Protože se strojvedoucímu nepodařilo lokomotivu zprovoznit vlastními silami, vyjela z Havířova náhradní, která pak vlak dovedla do Prahy. Vzhledem ke zpoždění byla cestujícím tohoto spoje vyplacena kompenzace v plné výši ceny jízdného,“ řekl mluvčí dopravce Aleš Ondrůj.
Zpoždění se vyšplhalo na zhruba 100 minut. Zaměstnanci soukromého dopravce díky této nečekané události zažili manévry na pražském hlavním nádraží.

„Naše vlaky obracejí ke zpáteční cestě ve Smíchově. V tomto případě jsme ale provedli výměnu lokomotivy přímo na hlavním nádraží, aby se vlak mohl vydat co nejdříve na zpáteční cestu. Na nádraží jsme provedli také doplnění zásob občerstvení a úklid soupravy. Protože i tento spoj byl z důvodu pozdního příjezdu do Prahy o 55 minut zpožděn, byla kompenzace, ve výši poloviny ceny jízdného, vyplacena i cestujícím ve směru na Ostravu,“ doplnil mluvčí.

Jak se ukázalo, závada na lokomotivě nebyla tak vážná, jak se zprvu zdálo. Technikům se stroj podařilo zprovoznit bezprostředně po příjezdu do Prahy. Pro soukromého dopravce však událost znamená cennou zkušenost.

„Se strojvedoucím i palubním personálem jsme byli v nepřetržitém spojení a operativně problém řešili po technické i zákaznické stránce. Naše stroje jsou vybaveny satelitním systémem, takže máme informace o jejich přesné aktuální poloze. Jedná se o dvojkolejnou trať, takže porouchaný vlak naštěstí příliš neblokoval ostatní spoje a bez větších potíží se k němu dostala i náhradní lokomotiva,“ dodal Ondrůj.