O znovuzřízení městské policie v Odrách se hovoří již delší dobu. Město k tomu vede neutěšená situace na náměstí a v přilehlém parku a také u autobusového nádraží. Tam všude se schází osoby, které poměrně často narušují veřejný pořádek.

Nedávno se městu podařilo vybrat velitele oderské městské policie, nedávno se uskutečnilo výběrové řízení na obsazení čtyř postů strážníků. Na jeho výsledek se dotázala v pondělí 15. prosince na zasedání oderského městského zastupitelstva jeho členka Ludmila Hrachovcová. „Jak to dopadlo? Chci vědět, jestli městská policie bude nebo nebude, jestli s ní máme počítat,“ uvedla Hrachovcová.

Místostarosta Vlček přiznal, že výsledek výběrového řízení byl tristní. „Přihlásilo se šest uchazečů, z toho jeden, který byl už na výběrovém řízení na velitele. Tomu tehdy bylo doporučeno, aby se hlásil na strážníka. Ten se fyzické části testu nezúčastnil,“ sdělil na úvod Vlček. Poté upřesnil, že ze zbývajících pěti zájemců se na první test tělesné zdatnosti dostavili pouze tři a hned v první disciplíně ani jeden z nich neuspěl. „Na tom krytém bazéně jsme byli s panem tajemníkem. Už v momentě, když se ti adepti podívali na tu vodu, jsem viděl zděšení v jejich očích. Takže jsme jim poděkovali a výběrové řízení jsme zrušili,“ poznamenal Vlček a dodal, že chce dát dohromady takovou městskou policii, za kterou se město nebude stydět.

Právě kvůli zoufalému výsledku výběrovky zasedla mimořádně před zasedáním zastupitelstva městská rada. „Tam jsme to projednali a odsouhlasili jsme okamžité vypsání druhého kola,“ pokračovala Vlček. V novém výběrovém řízení již budou brány na zřetel nové podmínky, podle kterých strážník musí mít maturitu a středoškolské vzdělání bude podmínkou přijetí.

Termín pro odevzdání přihlášek bude do konce ledna, nové výběrové řízení, včetně psychologických testů, chce Vlček uspořádat v únoru. „Chci to stihnout tak, abych na patnáctého března mohl objednat proškolení strážníků ve školícím středisku. To je na deset týdnů,“ upozornil místostarosta.

Zastupitelka Hrachovcová se zeptala, kolik výběrových kol bude město vyhlašovat, načež jí Vlček odvětil, že od té doby, dokud nevyberou čtyři kvalitní strážníky. „Z uchazečů na velitele za mnou přišel ten, kterého jsme nevybrali. Tehdy řekl, že o strážníka nemá zájem, teď už řekl, že by dělal i strážníka, protože se z Ostravy přestěhoval do Nového Jičína. Je to člověk, který dělal čtrnáct let u městské policie v Ostravě,“ naznačil Vlček, že nemá obavy, že by se čtyři kvalitní lidi nenašli. „Vím už asi o pěti lidech, kteří se mě ptali, zda bude další kolo výběrového řízení a při stávající recesi a propouštění bude určitě více zájemců, než bylo teď,“ vyjádřil přesvědčení Vlček. To, že město to se zřízením městské policie, poté, co ji před jedenácti lety zrušilo, myslí vážně, potvrdil na závěr i starosta Oder Pavel Matůšů. „Usnesení zastupitelstva platí, a dokud jej zastupitelstvo nezmění, je povinností města dělat vše proto, aby jej naplnilo,“ uzavřel Matůšů.