Všechny tyto akce se konají na počest 100. výročí narození tohoto významného archiváře a historika, který mimo jiné působil i na Novojičínsku. Konkrétně městu Fulnek a jeho okolí věnoval řadu historických prací, statí a článků v různých vlastivědných časopisech. Jednou z publikací byla ta s názvem Fulnecko, jež vyšla ve Vlastivědě Moravské v roce 1940 a o šest let později byla odměněna Zemskou cenou osvobození.

I když koncert má Fulnek již za sebou, mohou se jeho obyvatelé těšit na již 2. vydání brožury Bratrský sbor ve Fulneku, jehož součástí je i dílo První manžel první choti Jana Amose Komenského. „Křest publikace proběhne tento čtvrtek v kostele svatého Josefa ve Fulneku při slavnostním zahájení výstavy Adolf Turek. V rámci projektu proběhnou i přednášky vztahující se k osobě pana Turka a jeho dílu,“ podotkla koordinátorka projektu Pavlína Vráblová.

Díky finančnímu příspěvku ministerstva kultury bude možno si nově vydanou publikaci zakoupit v městském informačním centru a v pobočkách Muzea Novojičínska. Knihovna a školy ji budou mít k dispozici zdarma.