„Dobrovolníků v nemocnici působí zatím šest, takže bychom potřebovali další dobré duše. Z vlastní zkušenosti musím říct, že dobrovolnictví není jen o pomoci jiným, ale zároveň vnitřně obohacuje toho, kdo pomáhá," uvedl koordinátor dobrovolníků Ladislav Blahuta, jenž bydlí ve Fulneku-Jerlochovicích, a doplnil, že kapacita oddělení následné péče Bílovecké nemocnice je osmdesát pacientů a slouží mimo jiné také obyvatelům Fulneku.

Dobrovolníci, kteří projdou vstupním pohovorem, následně pomáhají konkrétním lidem v nemocnici. Tráví s nimi čas u lůžka, ve společenské místnosti nebo v parku. Většinou si s nimi povídají, čtou jim nebo s nimi hrají společenské hry. „Vše se odvíjí od možností dobrovolníka a zdravotního stavu pacienta," poznamenal Ladislav Blahuta.

Dobrovolníkem se může stát každý člověk starší patnácti let. „Nezáleží na znalostech nebo speciálních schopnostech. Jediné, co je potřeba, je čas, který ten člověk může a je ochoten věnovat, třeba jen dvě hodiny týdně," dodal Blahuta.

ADRA dobrovolníkům zajišťuje odbornou podporu a pojištění, nemocnice jim proplácí cestovní náklady. Zájemci se mohou přihlásit u Lucie Kurnatové na čísle 605 784 584.