Nový akční plán města Kopřivnice tvoří několik kategorií. „Jedná se o ekonomický potenciál a rozvoj lidských zdrojů, dopravu, infrastrukturu a životní prostředí, sociální zázemí a image města,“ popsala mluvčí Petříčková. Akční plán pro rok 2009 a 2010 počítá až v téměř padesáti procentech s akcemi v oblasti dopravy, infrastruktury a životního prostředí.

„Plánuje se například rekonstrukce ulic Štramberská a Panská, výstavba kruhových objezdů v Lubině a na ulici Obránců míru, revitalizace bytových domů i příprava rozvojových ploch pro výstavbu rodinných domů,“ prozradila Lenka Šimečková, vedoucí oddělení strategického plánování kopřivnické radnice. Jednou z obsáhlejších a nákladnějších akcí, kterou v rámci této oblasti město plánuje, je také vybudování cyklostezky. „Plánujeme cyklostezku, která povede podél Kopřivničky až k loutkovému divadlu. Dlouhá bude asi dva kilometry a bude součástí cyklotrasy číslo 502,“ dodala Šimečková s tím, že poslední propočty na tuto cyklostezku vycházejí na dvacet milionů korun, tedy deset milionů na jeden kilometr. Tento projekt by měl být financován z dotací. „Momentálně dopracováváme žádost o dotaci, takže uvidíme, jak to dopadne,“ podotkla Šimečková.

Mimo jiné plánuje město zřídit například centrum volného času seniorů i klubu pro mládež, rozšířit azylový dům, modernizovat budovu kulturního domu i radnice či rekonstrukci objektu vily Dr. Bönische, ve které se nachází loutkové divadlo. Akční plán počítá také s řešením lokality Červený kámen, kde by mělo dojít k rozšíření sportovišť, či s podporou kulturních a sportovních akcí ve městě. „Plnění akčního plánu budeme sledovat a vyhodnotíme jej v druhé polovině roku,“ dodala Lenka Šimečková.